Klachten

Klachten

In geval van een klacht kan de klager contact opnemen met Lombard International Assurance door zich, in voorkomend geval, te richten tot:

 • Partner & Client Services – Belgian Team, 4, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, voor klachten in verband met de activiteiten van ons Luxemburgs hoofdkantoor; of
 • ​Louizalaan 480, B-1050 Brussel, België, voor klachten in verband met de activiteiten van ons Belgisch bijkantoor.

Om de interactie tussen de klager en Lombard International Assurance te vergemakkelijken dient een klacht ten minste de volgende informatie te bevatten:

 • Naam, voornaam, postadres en contactgegevens van de klager;
 • Hoedanigheid van de klager (verzekeringnemer, verzekerde, begunstigde, partner, enz.);
 • Verzekeringsnummer (indien van toepassing); en
 • ​Een duidelijke en gedetailleerde beschrijving van het voorwerp van de klacht. 

Lombard International Assurance heeft een procedure voor klachtenbehandeling die beschikbaar is op aanvraag. Volgens deze procedure:

 • Moet binnen de 8 dagen na ontvangst van de klacht een ontvangstbevestiging worden verstuurd;
 • Moet een gedetailleerd antwoord worden gezonden naar de klager binnen 30 dagen na de ontvangstbevestiging; en
 • ​Als er binnen 30 dagen geen gedetailleerd antwoord kan worden verzonden naar de klager, moet Lombard International Assurance de klager informeren over de oorzaak van de vertraging en de datum opgeven waarop de analyse van Lombard International Assurance zou kunnen worden gefinaliseerd. 

Ten slotte, in het geval dat het door Lombard International Assurance geleverde antwoord de klager niet tot voldoening strekt, kan hij/zij zich met zijn/haar klacht eveneens richten tot de hieronder vermelde autoriteiten:

 • de Ombudsman van Verzekeringen, de Meeûssquare 35, B-1000 Brussel, België (tel: +32(2) 547 58 71; fax:+32(2) 547 59 75); en/of
 • de FSMA (Autoriteit voor Financiële Markten en Diensten), Congresstraat 12-14, B-1000 Brussel, België ; en/of
 • ​het Commissariat aux Assurances: 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

In geval van een klacht in verband met de activiteiten van ons Luxemburgs hoofdkantoor kan de klager eveneens contact opnemen met de hieronder vermelde Luxemburgse autoriteiten:

 • de Ombudsman van Verzekeringen (“Médiateur en Assurances”): c/o Association des Compagnies d’Assurances, 12, rue Erasme, L-1468 Luxembourg-Kirchberg, Grand-Duché de Luxembourg; en/of
 • ​Union Luxembourgeoise des Consommateurs (ULC): 55, rue des Bruyères, L-1274 Howald, Grand-Duché de Luxembourg.

Het voorgaande doet geen afbreuk aan het recht van de klager om gerechtelijke stappen te ondernemen.