Waarom kiezen voor een Fonds dédié?

Waarom kiezen voor een Fonds dédié?

Waarom kiezen voor een fonds dédié of een beleggingsverzekering gelinkt aan een geïndividualiseerd fonds?

Bescherming van het vermogen

  • Volledige scheiding tussen de activa van het intern fonds, die van de verzekeringsmaatschappij en van de depotbank.
  • ​Bescherming van de effectenportefeuille onderliggend aan het geïndividualiseerd fonds in geval van faillissement van de depotbank.

Overdracht van het vermogen - successieplanning

  • Mogelijkheid om andere personen dan de wettelijke erfgenamen als begunstigden aan te duiden (binnen de grenzen van het beschikbare deel).
  • ​Overdracht van de levensverzekeringsovereenkomst al dan niet onder bezwarende titel.

Fiscale optimalisatie

  • Tak-23 is in België niet onderhevig aan roerende voorheffing.
  • ​Belgische beurstaks is niet van toepassing.