Lombard International Assurance heeft het genoegen u de aanstelling aan te kondigen van Nicolaas Vancrombrugge als nieuwe Senior Wealth Planner voor België met ingang van 1 april 2019. Nicolaas is gevestigd in Luxemburg en treedt toe tot een gespecialiseerd team van 15 experts, dat sinds 1994 actief is op de Belgische markt.

Nicolaas die bijna 20 jaar ervaring heeft als Wealth Planner in Private Banking en advisering voor de Benelux markt, heeft een erkende staat van dienst in levensverzekeringen, successieplanning en andere aspecten van Belgisch recht.

Nicolas Demarest, Hoofd van de Belgische tak: “Omdat veel vermogende families op zoek zijn naar een betere bescherming, voordelige fiscaliteit en efficiëntie bij de overdracht van hun vermogen, is de benoeming van Nicolaas een waardevolle aanvulling voor ons team en een verhoging van onze capaciteit op het gebied van successieplanning en wealth planning. Ik ben ervan overtuigd dat Nicolaas van grote waarde zal zijn voor onze klanten en partners."

Nicolaas Vancrombrugge, Senior Wealth Planner verklaarde: "In de afgelopen 25 jaar heeft Lombard International in België innovatieve oplossingen voor wealth planning ontwikkeld en vandaag ben ik trots dat ik met mijn 20 jaar ervaring een bijdrage kan leveren aan het toonaangevend aanbod van de onderneming voor de markt van vermogende cliënten en de uitstekende service verder mag helpen ontwikkelen.”
 
Sinds 2018 nemen levensverzekeringen als wealth planning instrument in België een vlucht. Volgens de cijfers van de Vereniging van verzekering- en herverzekeringsmaatschappijen van het Groothertogdom Luxemburg (ACA), is het aantal nieuwe inschrijvingen door Belgische inwoners in 2018 met 17% gestegen ten opzichte van 2017. Levensverzekeringen zijn een efficiënt instrument voor beleggers die op zoek zijn naar een betere bescherming, duurzaamheid en efficiëntie bij de overdracht van hun vermogen.
 
Voordelen van de levensverzekeringen gekoppeld aan een individueel beleggingsfonds in België
  • Het is een vertrouwde en erkende structuur gebaseerd op een duidelijk en stabiel wettelijk en regelgevend kader,
  • Optimale bescherming voor verzekeringnemers via de Luxemburgse "Driehoek van Veiligheid";
  • Een flexibele planning van de nalatenschap  (benoeming van de begunstigde, schenking van de polis, enz.),
  • Flexibele beleggingen - toegang tot internationale, niet in België geregistreerde activa, zoals alternatieve fondsen en private equity; (in overeenstemming met de CAA-regels),
  • van inpandgeving van de levensverzekeringspolis en deze te gebruiken als onderpand;
  • Internationale overdraagbaarheid: een belegger die in zijn hoedanigheid als Belgische inwoner een levensverzekering afsluit, kan in de toekomst besluiten om naar het buitenland te verhuizen zonder op dat moment genoodzaakt te zijn tot desinvesteren of vervanging. De toekomstige fiscale verwerking van op de polis gegenereerde winst is afhankelijk van het belastingstelsel in het nieuwe gastland.
  • Inkomsten gegenereerd uit een op een levensverzekering gebaseerde polis, zijn vrijgesteld van de Belgische bronbelasting (momenteel 30% op dividend en rente).
 

Lees Nicolaas’ biografie
Nicolaas heeft een Mastersopleiding in Recht genoten aan de KU Leuven en een Master in Europees recht aan de Universiteit van Lyon en in het Vennootschapsrecht aan de Universiteit van Brussel. Hij begon zijn loopbaan als advocaat en werd in 2003 toegelaten tot de balie van Brussel. Na zijn ervaring bij KPMG in België, werkte Nicolaas als Wealth Planner bij BGL in Luxemburg en vervolgens bij BIL Luxemburg, waar hij de functie bekleedde van Senior Wealth Planner en zich verder heeft gespecialiseerd in Wealth Planning gericht op de Benelux Markten.