Multi-Support

Multi-Support

Een complete en flexibele oplossing voor uw klanten

  • Consolidatie van activa binnen één polis

Mogelijkheid om verschillende beleggingsstrategieën, verschillende beheerders en verschillende depositobanken, geconsolideerde informatie binnen één enkele reporting te combineren.

  • Toegang geven tot verschillende beleggingsinstrumenten (Toegewezen intern fonds, Collectief intern fonds) & mogelijkheid om te allen tijde tot arbitrage over te gaan gedurende de looptijd van de polis

  • Verschillende beheersvormen mogelijk:

Vrij: Belegging in een (of meer) Externe fonds(en) op basis van de lijst van Rekeneenheden waarnaar Lombard International Assurance S.A. verwijst

Of

Discretionair: Belegging in een Toegewezen intern fonds of een Collectief intern fonds waarvan het financieel beheer is toevertrouwd aan een erkende derde
 

Een flexibel platform voor België