Informatieverschaffing over duurzaamheid

De volgende duurzaamheidsinformatie wordt verstrekt krachtens de Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/1288 van de Commissie van 6 april 2022).

Lombard International Assurance S.A. moet als financiële marktdeelnemer uit hoofde van Verordening (EU) 2019/2088 (of SFDR) voor elk financieel product dat milieu-, sociale of duurzame beleggingskenmerken bevordert, de vereiste duurzaamheidsinformatie publiceren.

Lombard International Assurance S.A. biedt een reeks unit-linked verzekerings- en kapitalisatieproducten aan die als beleggingsproducten (IBIP's) gebaseerd op verzekeringen worden ingedeeld. IBIP's zijn opgenomen in de lijst van financiële producten bepaald in artikel 2, lid 12, van SFDR.

De door Lombard International Assurance S.A. aangeboden unit-linked verzekerings- en kapitalisatieproducten zijn multi-support IBIP's en vallen derhalve onder het toepassingsgebied van artikel 20 van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 2022/1288 van de Commissie.

In overeenstemming met de verduidelijkingen die de Europese toezichthoudende autoriteiten (ESA) in juni 2022 hebben verstrekt, geeft Lombard International Assurance S.A. een overzicht van de beleggingsmogelijkheden (d.w.z. beleggingsstrategieën of beleggingsfondsen) die als financiële producten in de zin van artikel 8 of 9 SFDR kunnen worden aangemerkt en een samenvatting van de belangrijke informatie over de duurzaamheid van deze beleggingsstrategieën.

Voor meer volledige informatie, nodigen wij u uit om de pagina betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid (SFDR) op de website van de financieel beheerder voor beleggingsstrategieën en op de websites van de beheermaatschappijen voor beleggingsfondsen te raadplegen.

Voor beleggingsfondsen kunnen de lijsten van beschikbare fondsen worden geraadpleegd met de toepasselijke toegangscode onder:https://eu.lombardinternational.com/en-GB/Funds-Centre

Voor de volgende producten zijn beleggingsstrategieën overeenkomstig artikel 8 of 9 van de SFDR beschikbaar:

 • Accumulation & Maintenance Plan (RDR) - voor het Verenigd Koninkrijk
 • CapBond Germany – voor Duitsland
 • Capitalisation Bond – voor Finland
 • Corporate Select Plan – voor België
 • Insurance Estate Planning Scheme – voor Turkije
 • Insurance Wealth Preservation Plan – voor Israël
 • Liberté – voor Frankrijk
 • Liberté Capitalisation – voor Frankrijk
 • Lombard Leben – voor Duitsland
 • Luxembourg Capitalisation Bond – voor Luxemburg
 • Private Client Insurance (including Italian Wealth Passport version) – voor Italië
 • Private Client Portfolio – voor Cyprus, Finland, Gibraltar, Griekenland, Jersey, Litouwen, Malta, Noorwegen, Portugal, Zuid-Afrika, Zweden, Luxemburg, Verenigd Koninkrijk (RDR / Non RDR)
 • Private Client Wealth Management Portfolio – voor Gibraltar, Malta, Verenigd Koninkrijk (RDR / Non RDR)
 • Select Client Plan – voor België
 • Select Client Policy – voor België
 • Selecta Link – voor Spanje
 • Vida Plan – voor Spanje
 • Wealth Passport - German Hybrid product – voor Duitsland
 • Wealth Passport - Swedish Hybrid Policy ® - voor Zweden
 • Wealth Passport UK – voor het Verenigd Koninkrijk
 • Wealth Planning Portfolio – voor Cyprus, Frankrijk, Malta, Portugal, Spanje, Verenigd Koninkrijk
 • Wealth Preservation Trust  (RDR / Non RDR) – voor het Verenigd Koninkrijk

Voor een overzicht van de beschikbare beleggingsstrategieën in de zin van artikel 8 of 9 van de SFDR-verordening met belangrijke informatie over duurzaamheid, klik hier.