Profiteer van de voordelen van levensverzekeringen

Profiteer van de voordelen van levensverzekeringen

Profiteer van de voordelen van levensverzekeringen

 

"Het in uw levensverzekering belegde vermogen is niet onderworpen aan de Belgische inkomstenbelasting. Uw afkopen zijn evenmin onderworpen aan roerende voorheffing. Er is noch beurstaks noch een taks op effectenrekeningen verschuldigd op levensverzekeringen van het type tak 23."

Bij het afsluiten van de levensverzekering en ook voor elke bijkomende storting dient u als natuurlijk persoon een éénmalige belasting van 2% op uw inleg te betalen.

Onze oplossing die een levensverzekering Tak 23 combineert met een intern toegewezen fonds werd in 2016 voor het eerst door de Belgische belastingdienst goedgekeurd. Gelet op het alternatieve belastingregime dat van toepassing is op de Select Client Policy, moet er slechts een éénmalige belasting van 2% worden betaald voor natuurlijke personen die in België wonen (percentage van toepassing op 01/09/2018). Deze belasting wordt berekend op het bedrag van de oorspronkelijke premie en op elke aanvullende premie.

Bovendien kunnen de successierechten van uw erfgenamen beperkt worden dankzij schenkingen, waaronder ook een schenking van de rechten van de verzekeringspolis.

Nu de fiscale wet- en regelgeving sneller dan ooit verandert, biedt uw levensverzekering gemoedsrust voor de toekomst.