Wealth Preservation Life Cover

Wealth Preservation Life Cover

Uw vermogen beschermen tegen de grillen van de markt

Een unieke oplossing om uw vermogen te beschermen tegen de grillen van de markt

Onzekerheid, instabiliteit en het onbekende zijn eigen aan onze geglobaliseerde en sterk verstrengelde wereld, en daar worden we nu meer dan ooit mee geconfronteerd.

De volatiliteit van de markten, de loskoppeling van hun prestaties van de economische kerncijfers, de lage rentevoeten en de wereldwijde geopolitieke verschuivingen lokken heel wat angst uit, waartegen vermogende particulieren en families zich proberen te wapenen. Hun langetermijnbeleggingen, die hun financiële toekomst moeten veiligstellen, zijn tijdens de recente crisissen heel wat sterker in waarde gedaald dan voorzien. Dat staat haaks op de reden waarom ze die beleggingen aanhouden, namelijk om hun vermogen te beschermen en in stand te houden en het te kunnen doorgeven aan de volgende generatie.

Is het in deze onzekere wereld onmogelijk geworden om een vermogen tegelijkertijd te diversifiëren, te doen renderen en te beschermen?

Lombard International Assurance S.A. biedt in haar oplossingen een bescherming aan, uniek op de markt, die een kapitaalsbescherming garandeert bij overlijden van de verzekerde indien de beleggingsresultaten niet bevredigend blijken te zijn.

Hoe werkt het?

Door de facultatieve en aanvullende oplossing “Wealth Preservation Life Cover” te onderschrijven, wordt het beschikbare bedrag voor de begunstigden in geval van overlijden van de verzekerde gehandhaafd in geval van een daling van de onderliggende beleggingen.

 

Belangrijkste voordelen

  • Deze oplossing beschermt uw vermogen in geval van daling van de waarde van de verzekeringsovereenkomst.

  • Ze helpt het aan uw begunstigden uitbetaalde vermogen veilig te stellen.

  • De overlijdensdekking wordt enkel geactiveerd wanneer nodig. Er zijn geen overlijdensdekkingskosten verschuldigd wanneer de waarde van de overeenkomst meer bedraagt dan de betaalde premie.

  • De “Wealth Preservation Life Cover” kan op elk ogenblik stopgezet worden wanneer zij niet langer nodig is.

  • Lombard International Assurance S.A. zorgt voor de opvolging van de waarde van de overeenkomst en activeert/deactiveert de overlijdensdekking naargelang de evolutie ervan.


 
MULTI-SUPPORT TAK 23

MULTI-SUPPORT TAK 23

Ontdek de voordelen van onze oplossingen

MEER WETEN