Kies voor een Select Client Policy

Kies voor een Select Client Policy

De Select Client Policy is een levensverzekering van het type tak 23 naar Belgisch recht waarmee u kunt beleggen in één of meerdere interne toegewezen fondsen en/of interne collectieve fondsen en/of externe fondsen.

Dit geeft u een grote flexibiliteit om zo goed mogelijk aan uw verwachtingen te voldoen.

De onderliggende activa worden bij een bewaarbank gedeponeerd en door een onafhankelijk beheerder beheerd.

De Select Client Policy is een doeltreffend instrument voor uw successieplanning en de optimalisatie van uw vermogen. Deze beleggingsverzekering wordt aangeboden door het Belgische bijkantoor van Lombard International Assurance, een Luxemburgse verzekeringsmaatschappij die voor haar verzekeringsactiviteiten in België onder toezicht staat van het Luxemburgse Commissariat aux Assurances (CAA), de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België (NBB).

De Select Client Policy levensverzekeringsovereenkomst, zoals ons Belgische bijkantoor die aanbiedt, is zowel juridisch als fiscaal een overeenkomst naar Belgisch recht.

Meer nog, de Select Client Policy is een levensverzekeringsovereenkomst van het type tak 23 waarbij het beheer discretionair en onafhankelijk is. Het rendement van de overeenkomst is afhankelijk van de waarde van de geselecteerde fondsen volgens uw beleggingsprofiel en de gekozen beleggingsstrategie.

De Select Client Policy is een overeenkomst van onbepaalde duur (volledig leven) en is gericht op privébeleggers waarvan de beleggingshorizon minimaal 5 jaar bedraagt. De minimale initiële storting bedraagt 250.000 €. Eventuele aanvullende stortingen moeten minimaal 10.000 € bedragen.

De instap-, polis- en uitstapkosten alsook de administratieve en financiële beheerkosten kunnen van de overeenkomst worden afgetrokken bij een gedeeltelijke of totale afkoop tijdens de initiële periode van de overeenkomst. Overige specifieke kosten (zoals transactie-, bewaar- of behandelingskosten van bepaalde transacties) kunnen ook van toepassing zijn. Voor meer informatie over de aangerekende kosten in het kader van de Select Client Policy raden we u aan het essentiële-informatiedocument te raadplegen.

De waarde van de levensverzekeringsovereenkomst hangt rechtstreeks af van de netto-inventariswaarde van de beleggingsfondsen. U kunt deze steeds raadplegen op ons elektronische platform Connect of op verzoek verkrijgen bij Lombard International Assurance – Belgisch bijkantoor.

Bovendien ontvangt u van Lombard International Assurance S.A. jaarlijks een overzicht met de waarde van uw overeenkomst Select Client Policy.

We raden u aan om het essentiëleinformatiedocument voor het product Select Client Policy te gelegener tijd te lezen vóór u inschrijft, en met name de gepaste prestatiescenario’s zoals opgenomen in de sectie ‘Wat zijn de risico’s en wat kan ik ervoor terugkrijgen?’ van het essentiëleinformatiedocument.

Het essentiële-informatiedocument kan kosteloos worden aangevraagd bij Lombard International Assurance – Belgisch bijkantoor of bij uw agent. Het essentiële informatiedocument kunt u ook raadplegen op: www.lombardinternational.com/priips

U vindt ook informatie over de kostenstructuur, de standaard en optionele overlijdensdekking en andere kenmerken van het product Select Client Policy in het essentiële-informatiedocument en de algemene voorwaarden die kosteloos verkrijgbaar zijn op eenvoudig verzoek aan Lombard International Assurance – Belgisch bijkantoor of uw tussenpersoon.

Wat zijn de risico’s?

De levensverzekering van het type tak 23 is een levensverzekering van de derde pijler. Een levensverzekering van dit type biedt geen enkele kapitaals- noch rendementsgarantie.

Het financiële risico wordt volledig door de verzekeringnemer gedragen. De risico’s verbonden aan een levensverzekering van het type tak 23 variëren naargelang het beleggersprofiel, de strategie en de waarde van de onderliggende activa.

Bijgevolg onderschrijven cliënten doorgaans een verzekering van het type tak 23 om slechts een deel van hun vermogen te beleggen en combineren ze die met andere spaarvormen (pensioensparen, vastgoedbeleggingen en/of formules met vaste rente).

De risico’s verbonden aan een levensverzekeringsovereenkomst van het type tak 23 hangen voornamelijk af van het beleggingsprofiel van de verzekeringnemer. De risico’s waarmee een levensverzekering van het type tak 23 gepaard gaat, zijn eigenlijk afhankelijk van het beleggersprofiel van de verzekeringnemer. Aan de hand van zijn antwoorden wordt het beleggersprofiel (voorzichtig, gematigd, evenwichtig, actief of dynamisch) bepaald en hiervan zal de beleggingsstrategie van het fonds afhangen.

Vraag hier uw aangepaste simulatie aan!

ONZE OPLOSSING

ONZE OPLOSSING

Wat is het Belgische fonds dédié?

MEER INFORMATIE
ONZE OPLOSSING

ONZE OPLOSSING

Tak 23 in multi-support

Lees meer