Profiteer van de fiscale troef van levensverzekeringen
Profiteer van de fiscale troef van levensverzekeringen

"Het in uw levensverzekering belegde vermogen is niet onderworpen aan Belgische inkomstenbelasting
en uw afkopen zijn niet onderworpen aan roerende voorheffing. Noch de beurstaks, noch de taks op effectenrekeningen zijn van toepassing op levensverzekeringen van het type tak 23."

Omdat ze gezinnen beschermt tegen de risico’s van het leven, is de levensverzekering van nut voor de samenleving. Daarom geniet ze ook van – perfect legitieme – fiscale voordelen die haar uiterst aantrekkelijk maken.

Aan het begin van de levensverzekering en ook voor elke bijkomende storting dient u, als natuurlijk persoon, een eenmalige belasting van 2% op de premie te betalen.

Het vermogen dat wordt belegd via uw levensverzekering is niet onderworpen aan de Belgische inkomstenbelasting. Tevens zijn uw eventuele afkopen niet onderworpen aan roerende voorheffing1. Noch de beurstaks, noch de taks op effectenrekeningen zijn van toepassing op levensverzekeringen van het type tak 23.

Bovendien kunnen de successierechten van uw erfgenamen beperkt worden dankzij schenkingen, waaronder ook het schenken van de rechten van de verzekeringspolis. Nu de fiscale wet- en regelgeving sneller dan ooit verandert, biedt uw levensverzekering gemoedsrust voor de toekomst.