Een volledige en flexibele oplossing voor België

Een volledige en flexibele oplossing voor België

Multi-Support: een volledige en flexibele oplossing voor België

Consolidatie van de activa in een polis

1. Mogelijkheid om verschillende beleggingsstrategieën, beleggingsbeheerders en verschillende bewaarbanken te combineren.

2. Alle informatie wordt weergegeven in een geconsolideerd portefeuilleoverzicht.

 

Toegang tot verschillende beleggingsinstrumenten

1. Intern toegewezen fonds, intern collectief fonds, externe fondsen.

En

2. Mogelijkheid om te switchen tussen de verschillende instrumenten tijdens de looptijd van de polis.

 

Verschillende beleggingsmogelijkheden

1. Belegging in één (of meerdere) externe fondsen op de lijst die Lombard International Assurance S.A. verstrekt.

Of

2. Belegging in één of meerdere interne toegewezen fondsen of collectieve fondsen waarvan het financiële beheer wordt toevertrouwd aan een daarvoor aangestelde beheerder.

 
Police d'assurance
Externe fondsens brochure

Externe fondsens brochure

Nieuwe Fondsen beschikbaar in onze Tak-23 Multisupport contracten

Downloaden
Fonds dédié

Fonds dédié

"Fonds dédié". Uw gezinssituatie is uniek, uw vermogensplanning moet dit ook zijn.

LEES MEER