Een volledige en flexibele oplossing voor België

Een volledige en flexibele oplossing voor België

Multi-Support: een volledige en flexibele oplossing voor België

 

Consolidatie van de activa in een polis

1. Mogelijkheid om verschillende beleggingsstrategieën, beleggingsbeheerders en verschillende depotbanken te combineren.

2. Alle informatie wordt weergegeven in een geconsolideerd waardeoverzicht.

 

Toegang tot verschillende beleggingsinstrumenten

1. Intern toegewezen fonds, intern collectief fonds, externe fondsen.

En

2. Mogelijkheid om arbitrages uit te oefenen tussen de verschillende instrumenten tijdens de looptijd van de polis.

 

Verschillende investeringsmogelijkheden

1. Belegging in één (of meerdere) externe fondsen vanaf de lijst die door Lombard International Assurance S.A. wordt verstrekt.

Of

2. Belegging in één of meerdere interne toegewezen fondsen of collectieve fondsen waarvan het financiële beheer wordt toevertrouwd aan een daarvoor bevoegde beheerder.

 
Police d'assurance
Fonds dédié

Fonds dédié

"Fonds dédié". Uw gezinssituatie is uniek, uw vermogensplanning moet dit ook zijn.

LEES MEER