Structurering van een investeringsportefeuille door middel van een kapitalisatiecontract

Structurering van een investeringsportefeuille door middel van een kapitalisatiecontract

Het kapitalisatiecontract van het type TAK 6

Algemene presentatie

Het kapitalisatiecontract van het type TAK 6 is een investeringsproduct dat is gelinkt aan de evolutie of het rendement van de onderliggende activa van het contract.

Het biedt Belgische vennootschappen een eenvoudige en flexibele oplossing om hun beleggingsportefeuille te structureren. De karakteristieken van het product zijn gelijkaardig aan deze van een verzekeringscontract, maar het contract is niet verbonden aan het menselijk leven en heeft geen begunstigde(n).

Het contract is uitsluitend nominatief en kan enkel worden onderschreven door Belgische vennootschappen, onderworpen aan de vennootschapsbelasting (Ven.B.).

Het toegelaten type van onderliggende activa van het kapitalisatiecontract is identiek aan deze van een verzekeringscontract van het type TAK 23 (‘Multisupport’). De activa dienen op een discretionaire wijze te worden beheerd en de waarde van het contract fluctueert in functie van de waarde van de onderliggende activa.

Belangrijkste voordelen van het kapitalisatiecontract van het type TAK 6

Insight

Insight

Luxemburgs 'tak 6'-beleggingsproduct: ruling verduidelijkt fiscaal stelsel

LEES MEER
Insight

Insight

Lancering van een nieuw aanbod TAK 6-kapitalisatiecontract voor ons Belgische bijkantoor

LEES MEER

Corporate Select Plan

Corporate Select Plan is een TAK 6-kapitalisatiecontract naar Luxemburgs recht, uitgegeven door Lombard International Assurance in Luxemburg en gedistribueerd in België.

Het fiscale regime van het Corporate Select Plan werd bevestigd door de Ruling van de Belgische fiscale administratie van 2 juni 2021. Het Corporate Select Plan van Lombard International Assurance is het enige product op de markt dat kan genieten van de juridische bescherming die door deze Ruling wordt geboden.

Lees meer: Luxemburgs 'tak 6'-beleggingsproduct: ruling verduidelijkt fiscaal stelsel

 

Corporate Select Solution

Corporate Select Solution is een kapitalisatiecontract van het type TAK 6 uitgegeven door het Belgische bijkantoor van Lombard International Assurance S.A, een Luxemburgse verzekeringsmaatschappij.

Het contract kan enkel worden onderschreven door professionele beleggers in de zin van de Belgische wetgeving op de roerende voorheffing en de onderschrijver dient uitdrukkelijk te verklaren aan deze vereiste te voldoen. In beginsel vervullen quasi alle Belgische vennootschappen onderworpen aan de vennootschapsbelasting, deze vereiste.

Lees meer: Lancering van een nieuw aanbod TAK 6-kapitalisatiecontract voor ons Belgische bijkantoor