De ACA heeft op 19 juni 2019 jongstleden de tweede editie van haar jaarlijkse missie naar België gehouden in de Club van Lotharingen in Brussel. Deze conferentie met de titel “Belgische ingezetenen: waarom is de Luxemburgse levensverzekering onmisbaar?” heeft een honderdtal vermogensbeheer-professionals bijeen gebracht.

Lombard International Assurance was een van de partners van dit geslaagde evenement. Onze expert, Amaury de Potter d’Indoye, Director Sales Belgium & Luxembourg, heeft op deze conferentie een presentatie gegeven over het volgende onderwerp: “De Luxemburgse levensverzekering: een heel flexibele oplossing”. Hieronder vindt u een transcriptie van de presentatie van Amaury de Potter d’Indoye.

De Luxemburgse levensverzekering: een heel flexibele oplossing

Waarom is flexibiliteit essentieel?

De voordelen van de levensverzekering zijn welbekend, zowel op fiscaal en civielrechtelijk vlak als op het vlak van vermogensbescherming en/of -overdracht. Maar kan deze verzekering echt alle doelstellingen bereiken die bepaalde klanten zich stellen? In hoeverre is deze flexibel? Waarom is flexibiliteit zo noodzakelijk?

Een oplossing die beantwoordt aan de doelstellingen van de verzekeringnemer, een verbintenis voor (heel) lange duur

Een contract voor het leven

De levensverzekering is een oplossing die toegankelijk is voor elke fysieke persoon of rechtspersoon die een contract voor zijn hele leven ondertekent. Het gaat dus om een verbintenis op lange termijn, zelfs op heel lange termijn. Of u nu zeventig bent of veertig, kan u er zeker van zijn dat uw doelstellingen van vandaag ook die van morgen zullen zijn? Ongeacht de nagestreefde doelstellingen kan men onvoorziene omstandigheden nooit uit de weg gaan.

Laten we aannemen dat u om een professionele of private reden België verlaat en beslist om u in Groot-Brittannië, Spanje of de Verenigde Staten te vestigen. Flexibiliteit zou dan een belangrijke, zelfs onmisbare, factor zijn. Het leven zit immers vol onvoorziene omstandigheden. Een huwelijk kan jammer genoeg uitmonden in een scheiding, een gezin kan door een drama getroffen worden. Het is dus primordiaal dat een levensverzekeringscontract flexibel is omdat het een verbintenis van lange duur impliceert.

Flexibiliteit van de contracterende partijen

Een grote verscheidenheid aan verzekeringnemers, verzekerde levens en begunstigden. Hier volgen enkele voorbeelden die de flexibiliteit van het levensverzekeringscontract in Luxemburg onderlijnen.

Verzekeringnemer: één of meerdere natuurlijke personen/ rechtspersonen / structuren...

Een levensverzekeringscontract kan ondertekend worden door een natuurlijke persoon of door een structuur zoals de Burgerlijke Maatschap.

Verzekerd leven: één of meerdere... De verzekerde levens worden niet alleen in termen van generaties geteld. Een contract kan een groot aantal levens dekken. Bijvoorbeeld een contract dat drie generaties verzekerde levens bevat, kan over een vijftiental of twintigtal personen gaan. Dit soort contract kan tot een honderdtal jaar blijven bestaan, wanneer de kinderen zeven of acht jaar oud zijn.

Begunstigde: één rang of meerdere/verschillende rangen…De begunstigden zijn niet beperkt tot uw nakomelingen. Er kunnen meerdere types begunstigden aangeduid worden. Zo zorgt het contract voor een grote flexibiliteit bij het opzetten ervan.

Flexibiliteit van de rechten van de verzekeringnemer

De rechten van de verzekeringnemer worden binnen het contract bepaald en laten ook een grote flexibiliteit toe.  

In het levensverzekeringscontract spelen de verzekeringnemer, de verzekerde of de verzekerden en de begunstigden een rol.  

De verzekeringnemer duidt het of de levens aan dat/die hij wil verzekeren evenals de begunstigden, die hij op elk ogenblik tijdens de duur van het contract kan herroepen.  

Onder voorbehoud van aanvaarding door de verzekeraar heeft de verzekeringnemer eveneens de mogelijkheid om de bank en de beheerder voor te stellen (de bank of een derde beheerder) die de beheerstrategie zal bepalen. Hij kan nog voor een andere strategie opteren.   

De verzekeringnemer stort de hoofdpremie en heeft de mogelijkheid om bijkomende premies te storten.

De verzekeringnemer kan kiezen voor bijstortingen, afkopen en kan dus in het contract tussenkomen zoals hij wil. Indien hij op een welbepaalde vervaldag, en niet definitief, geld nodig heeft, kan hij in plaats van geld op te vragen, het contract in pand geven om een lening te waarborgen.

Het contract is bovendien meeneembaar: met andere woorden, als de verzekeringnemer van woonststaat wijzigt en zich in een ander land vestigt, zal hij zijn contract niet noodzakelijk moeten beëindigen. In het algemeen is een levensverzekeringscontract gemakkelijk meeneembaar: hij zal in talrijke landen de voordelen behouden, zodat de verzekeringsnemer op die manier van een grote flexibiliteit verzekerd is. Evenwel dient de verzekeringnemer vooraleer hij van rechtsgebied verandert, zijn verzekeraar te verwittigen en advies te vragen. 

Flexibiliteit van de polis.

Het levensverzekeringscontract is een multisupport-polis Tak 23, die afgesloten kan worden met meerdere fondsen, meerdere beheerders, meerdere depositobanken, die tijdens de levensduur van het contract kunnen toegevoegd of verwijderd worden. Het kan gaan om collectieve, interne of externe fondsen.

Eén van de grootste voordelen van deze structuur is uiteraard zijn flexibiliteit. De klant kan opteren voor een contract met twee fonds dédiés (gepersonaliseerde fondsen) en twee verzekeringspolissen. Hij kan het kapitaal van het ene contract aan het andere toewijzen via terugkoop en storting. Deze verrichtingen zijn uiteraard soms onderworpen aan belastingen. Maar in dit precieze geval verlaat het kapitaal het contract niet.  


Amaury de Potter d'Indoye
Director Sales - Belgium & Luxembourg