Innovatie is onontkoombaar binnen de sector van het vermogensbeheer.

 
Deze focus op innovatie is een  reactie van bedrijven die geconfronteerd worden met de kritiek dat ze zich te traag aanpasten aan de golf van disruptieve technologie die heel wat andere domeinen van de financiële dienstverlening herdefinieerde. Vermogensbeheerders hebben sterk geïnvesteerd om de meest recente en de meest nieuwswaardige technologieën aan te bieden.
 
Het  streven om voorop te blijven heeft heel wat bedrijven echter afgeleid van de onderliggende reden om te investeren in innovatie: om klanten beter te dienen in een snel evoluerende omgeving. Vandaag de dag ondergaat de mozaïek van hedendaags vermogen een snelle verandering en de problemen en uitdagingen waarmee vermogende particulieren geconfronteerd worden, vertonen nog meer ingrijpende veranderingen dan onze sector.

Zinvol innoveren vereist een grondig inzicht in de manier waarop deze mozaïek verandert en wat dit betekent voor onze klanten in termen van de uitdagingen en mogelijkheden waarmee ze te maken hebben, en wat zij verwachten van hun adviseurs.

Eerst en vooral zien we een verandering van de  vermogende particulier.

 
Nooit pasten er zoveel millennials, vrouwen, of mensen uit opkomende markten onder de noemer  vermogend en zeer vermogend. Een trend die verder zal aanhouden.
 
Tegen 2020 zullen vrouwen naar verwachting 72 biljoen dollar - ruwweg 32 procent van alle vermogens in handen hebben – tegenover 51 biljoen dollar in 2015. Millennials zullen de komende tien jaar 30 biljoen dollar erven. China zal een miljoen meer miljonairs tellen tegen 2023.
 
Deze nieuwe rijken hebben zeer verschillende verwachtingen, andere ambities, en andere beleggingsdoelen dan de bevolkingsgroepen uit het verleden. Bij zeer vermogende millennials zal bijvoorbeeld de vraag naar digitale diensten wellicht groter zijn.
 
Uit een onderzoek door MyPrivateBanking bleek echter dat 73 procent van de zeer vermogende millennials aangaf niet onder de indruk te zijn van de digitale app van hun vermogensbeheerder. De sector heeft duidelijk nog een hele weg af te leggen bij het ontwikkelen van technologie die ons in staat stelt om met digital natives te communiceren op een manier die voldoet aan hun verwachtingen.
 
Hoewel persoonlijke relaties en vertrouwen nog steeds enorm belangrijk zijn voor deze groep, verwachten - en eisen - zij ook een soepel en feilloos digitaal aanbod, gaande van het opvolgen van hun portefeuille via een app tot het via chat communiceren met hun adviseur. Vermogensbeheerders moeten investeren in dit soort technologische innovaties om het  serviceniveau te bieden dat deze bevolkingsgroep verwacht van elke dienstverlener.

En de voordelen van dit soort investeringen beperken zich niet enkel tot millennials.

 
Ook bij het toenemend aantal klanten uit opkomende markten zal de vraag ontstaan naar een digitale ervaring die hen de gemoedsrust biedt dat hun adviseur steeds bereikbaar is, waar ter wereld ze zich ook bevinden. Technologische innovatie volstaat echter niet om ervoor te zorgen dat we tegemoetkomen aan de behoeften van particulieren die evenveel geven om het beschermen en behouden van hun vermogen als om de duurzaamheid van hun beleggingskeuzes.
 
Vermogende millennials en vrouwen staan bekend om hun focus op duurzaam beleggen en  te investeren  naar een doelgericht doel. Volgens de Economist Intelligence Unit is 56 procent van de vermogende vrouwen binnen het Verenigd Koninkrijk van oordeel dat het vermogen om te zorgen voor verandering door te kiezen voor impactbeleggingen steeds belangrijker wordt bij het  definiëren van vermogen. Dit staat tegenover 38 procent van de  vermogende mannen.
 
Om bij te blijven bij de veranderende eisen van deze groeiende bevolkingsgroep, moeten vermogensadviseurs in staat zijn om het volledig aanbod van opties en mogelijkheden binnen ESG- (Environmental, Social and Governance) en impactbeleggen aan te bieden. Als we niet voldoen aan hun behoeften, lopen we het risico om de volgende generatie van  vermogende particulieren te verliezen aan de concurrentie of aan andere beleggingskanalen.

Een andere drastische verandering binnen de mozaïek van hedendaags vermogen is de toename van wereldwijd mobiele burgers.

 
Uit het hooggeprezen Knight Frank Wealth Report van dit jaar bleek dat 26 procent van de  zeer vermogende particulieren van plan is om tijdens het komende jaar te emigreren, terwijl 36 procent reeds in het bezit is van een tweede paspoort.
 
Het is nu heel gebruikelijk dat  vermogende particulieren zakelijke belangen hebben in één regio, wonen in een andere regio, terwijl hun kinderen naar school gaan in een derde land. Voor adviseurs is het beheer van het vermogen van hun klanten binnen meerdere rechtsgebieden bijzonder complex vanuit fiscaal en regelgevend oogpunt, en dit is slechts één aspect van de uitdagingen waarmee wereldwijd mobiele klanten worden geconfronteerd.
 
Familieleden, waar ze zich ter wereld ook bevinden, de hoogste normen van zekerheid en bescherming bieden, vormt ook een essentieel onderdeel van wat  vermogende particulieren verwachten van hun adviseurs. Bovendien moeten, nu het wereldwijde politieke en financiële kader blijft evolueren, adviseurs zich deskundig blijven ontwikkelen in het geven van advies over de manier waarop het regelgevend landschap zich zou kunnen ontwikkelen en welke impact dit zou kunnen hebben op hun wereldwijd mobiele klanten.
 
Om het vertrouwen te behouden en om de meest efficiënte oplossingen aan te bieden, moeten vermogensbeheerders investeren in regionale expertise op wereldschaal. Innovatie betekent in deze context beleggen in het juiste soort expertise, de juiste talenkennis en cultureel inzicht. Het betekent innoveren op het vlak van klantenservice. Deze investering is van cruciaal belang om een volledig inzicht te krijgen in de factoren die vermogende particulieren ertoe aanzetten om te emigreren, en om klanten advies te geven over de voor hen meest geschikte beschikbare vermogensoplossingen.

Innovatie moet een  continu proces zijn.

 
Onze klanten zullen blijven veranderen, net als hun behoeften en verwachtingen.
 
Nu Generatie Z haar erfgoed op ondernemersvlak begint te ontwikkelen, moeten we ons afvragen wat hun prioriteiten zullen zijn op beleggingsvlak. Welke diensten en welke ervaring op het vlak van adviesverleningen zal deze nieuwe golf van zeer vermogende vrouwen verlangen? Hoe zullen de mogelijkheden en uitdagingen van de globalisering en de politieke onzekerheid onze internationale klanten de komende jaren motiveren? Dit zijn kernvragen die vermogensadviseurs moeten beantwoorden om optimaal in te spelen op de permanent wijzigende mozaïek van hedendaags vermogen.
 
Innovatie op het vlak van technologie, van expertise en van klantenservice is van cruciaal belang voor de concurrentiekracht van vermogensadviseurs. Maar innovatie omwille van innovatie kan beheerders afleiden van het vinden van de beste oplossingen voor hun klanten. We moeten investeren in het verkrijgen van inzicht in de nieuwe, meer diverse, jongere en meer wereldwijd mobiele vermogende particulieren, en in de innovaties die nodig zijn om hen te helpen bij het definiëren en  opbouwen van hun erfgoed. 

Jurgen Vanhoenacker
Jurgen Vanhoenacker
Executive Director, Sales and Wealth Structuring Solutions
Lombard International Assurance