Nu meer rijke particulieren op zoek gaan naar groene beleggingen moeten bedrijven een “actieve dialoog” aangaan met hun klanten


De bevolkingsgroep van de  vermogende en  zeer vermogende particulieren ondergaat een verandering, aldus Andreas Meier, chief investment officer bij Lombard International Assurance. Deze groep bevat nu meer dan ooit jonge, en zeer  diverse individuen. In combinatie met een steeds groter bewustzijn van problemen op het vlak van klimaatverandering heeft dit geleid tot aanzienlijk meer interesse voor duurzaam beleggen. Vermogensadviseurs trachten tegemoet te komen aan de behoeften van een opkomende generatie van klanten voor wie het rendement van hun beleggingen even belangrijk is als de impact van hun portefeuille op het milieu.

Er blijft echter veel verwarring rond duurzame beleggingsmogelijkheden , vooral door de onduidelijke communicatie hierover. Dit betekent dat adviseurs een kans laten liggen om het vertrouwen en de aandacht van de volgende generatie vermogende particulieren te winnen.

Wereldwijde groei

Factoren op het vlak van milieu, maatschappij en governance (ESG) worden gehanteerd om te beoordelen of een belegging als duurzaam kan worden beschouwd. In de US, Canada, Japan, Nieuw-Zeeland en Australië, steeg het aantal ESG-beleggingen tussen 2016 en 2018 met 34%, volgens de Global Sustainable Investment Alliance.

In Europa stegen de totale activa belegd in duurzame en verantwoorde beleggingsstrategieën gedurende dezelfde periode met 11% tot € 12,3 biljoen (£ 10,8 biljoen, $ 13,8 biljoen). Hoewel dit nog steeds een relatief klein deel van de wereldwijde beleggingen is, toch zou dit soort groei de aandacht moeten trekken van elke vermogensadviseur.

Deze groei werd grotendeels aangestuurd door het toenemend aantal vrouwen en millennials binnen de bevolkingsgroep van de vermogenden en zeer vermogenden . Beide groepen zullen meer geneigd zijn om hun beleggingsportefeuille af te stemmen op hun persoonlijke ethiek en interesses.
Volgens Morgan Stanley gaf 84% van de vrouwen aan interesse te hebben in duurzaam beleggen, tegenover 67% van de mannen. Volgens de prognose van EY zal bij de overdracht van vermogen aan millennials voor $ 30 biljoen, ESG een steeds groter deel zullen uitmaken van de wereldwijde beleggingen.
Bovendien worden wet- en regelgeving steeds meer internationaal toegepast, wat het belang van ESG binnen de sector van het vermogensbeheer verder versterkt. Het Franse Artikel 173 eist bijvoorbeeld reeds dat beleggers  rapporteren over de manier waarop zij ESG-criteria opnemen in hun beleggingsbeleid.
Ondanks het onmiskenbare belang van de rol die duurzaam beleggen zal spelen in onze sector en meer in het algemeen  bij het behalen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, is er bij vermogende particulieren een terughoudendheid om in hun algemene portefeuille beleggingen op te nemen die overeenstemmen met hun persoonlijke ethiek.

Uit een onderzoek door UBS bleek dat slechts 12% van de vermogende beleggers in de VS beschikt over duurzame beleggingen.

Redenen

Er zijn drie belangrijke redenen voor deze terughoudendheid:

  • Verwarring op het vlak van terminologie: Het Asia Sustainable Investing Review 2019 toonde aan dat hoewel de kennis van duurzaam beleggen toeneemt, slechts één op drie beleggers hiervan een correcte definitie kan geven. En volgens onderzoek door UBS vindt 72% van de beleggers de gehanteerde terminologie verwarrend.
 
  • De overtuiging dat duurzaam beleggen een lager rendement betekenen: In het verleden werden duurzame beleggingen beschouwd als een vorm van liefdadigheid. Niets is minder waar: uit een recent onderzoek van Europese fondsen door Morningstar bleek dat duurzame fondsen meer kans maakten om een toprendement te behalen, en dat meer dan tweederde van de duurzame fondsen beter dan gemiddeld presteerden binnen hun categorie; en
 
  • De overtuiging dat duurzaam beleggen enkel gaat over het milieu: Mensen hebben in het verleden vaak de nadruk gelegd op de aspecten milieu en maatschappij. Maar ook governance, dat direct verband houdt met de duurzaamheid van de sector en de impact op risico’s, maakt  net zo goed deel uit van ESG als het focussen van beleggingen op zaken die goed zijn voor het milieu of de maatschappij.

 
De governance van een bedrijf kan immers een grotere rol spelen bij de duurzaamheid van een belegging dan de eigenschappen van dat bedrijf op het vlak van milieu en maatschappij, vooral op kortere termijn. De voorbije jaren waren er heel wat voorbeelden van bedrijven die aanzienlijke waarde verloren, of die ten onder gingen als gevolg van slechte prestaties op het vlak van governance.

Daartegenover staan bedrijven als Unilever, dat het bijzonder goed deed als gevolg van goed bestuur, en dat tussen 2007 en 2017 erin slaagde om zijn jaarlijkse omzet met bijna 30% te verhogen tot $ 53,7 biljoen (£ 42,7 biljoen, € 48,7 biljoen) door haar doelstelling te verankeren in en haar groei te erkennen als onlosmakelijk verbonden met duurzame praktijken.

Nu zowel de meer traditionele als nieuwe vormen van vermogensbeheer steeds meer de nadruk beginnen te leggen op duurzaamheid, wordt het voor financieel adviseurs absoluut noodzakelijk om bij te blijven.
Om klanten het best mogelijke advies te geven, dienen vermogensbeheerders een open dialoog aan te gaan en op efficiënte wijze te communiceren over de voordelen en mogelijkheden die ESG-beleggingen hun klanten te bieden hebben.

Andreas Meier - Chief Investment Officer Europe
Andreas Meier
Chief Investment Officer, Europe
Lombard International Assurance