Impactbeleggen: de alternatieve manier om duurzaam vermogen te creëren én een bijdrage aan de gemeenschap te leveren


Geschreven door Axel Hoerger, CEO, Lombard International Assurance

 
Voor veel vermogende mensen is hun vermogen gekoppeld aan een sterk gevoel voor persoonlijke verantwoordelijkheid, voor de gemeenschap waarin ze leven, het bredere wereldwijde financiële ecosysteem en de voetafdruk die ze achter willen laten. Hun investeringsbeslissingen weerspiegelen in toenemende mate de wens om niet alleen financieel rendement te behalen, maar ook bij te dragen aan een betere samenleving. Dit heeft geleid tot een toenemende belangstelling voor impactbeleggen. Bij BNP Paribas Wealth Management zijn de klantenactiva in dit type beleggingen de afgelopen zes jaar vertienvoudigd tot tien miljard euro, volgens een artikel dat begin dit jaar is verschenen in Professional Wealth Management.
 
De argumenten ten gunste van impactbeleggen zijn duidelijk. Ten eerste wonen beleggers in de gemeenschappen die mede door hun investeringen zijn gevormd, en daarom zijn duurzame en maatschappelijke investeringen ook duidelijk in hun eigen belang. Ten tweede kunnen economieën op lange termijn alleen succes hebben als de maatschappij als geheel het goed doet.
 
En in een sterk geglobaliseerde wereld worden steeds meer mensen zich bewust van belangrijke maatschappelijke en milieukwesties zoals inkomensongelijkheid en klimaatverandering. Er zijn duidelijke doelstellingen vastgesteld om deze uitdagingen aan te gaan, maar er zijn aanzienlijke investeringen nodig om ze te verwezenlijken .. De Verenigde Naties schatten bijvoorbeeld dat er tussen de 50.000 en 70.000 miljard dollar nodig is om de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling te bereiken, terwijl de investeringen die nodig zijn om de doelstellingen van de klimaatovereenkomst van Parijs voor 2016 te halen, worden geschat op meer dan 12.000 miljard dollar over een periode van 25 jaar.
 
Demografische veranderingen bij gezinnen, instellingen en vermogende particulieren (UHNW) wekken de hoop  dat deze wereldwijde maatschappelijke en milieudoelstellingen kunnen worden bereikt. Volgens onderzoeken die vorig jaar zijn uitgevoerd door UBS en OppenheimerFunds met Campden Wealth, willen ongeveer 70% van de zeer vermogende millennials, 88% van de zeer vermogende vrouwen en 40% van de family offices beleggingsbeslissingen nemen die overeenkomen met hun maatschappelijke waarden.
 
Hoewel duurzame en alternatieve beleggingen vroeger vaak slechts nichestrategieën waren binnen een bredere portefeuille, vertegenwoordigen ze nu een veel groter en toenemend deel van veel portefeuilles. Er zijn zelfs vermogensbeheerders die zich uitsluitend richten op duurzame beleggingen, zoals Generation Investment Management dat een 'duurzaam kapitalisme' voorstaat. De onderneming is 14 jaar geleden opgericht en heeft op dit moment een vermogen onder beheer van meer dan 18,5 miljard dollar. Generation beheert een van de best presterende internationale aandelenfondsenonder alle bestaande wereldwijde beursindexen, niet alleen die welke gericht zijn op duurzame ontwikkeling.
 
De groeiende vraag naar maatschappelijk verantwoorde beleggingsoplossingen heeft ook de grote namen in de financiële dienstverlening ertoe aangezet om initiatieven te nemen. UBS werkt samen met partners buiten de sector, zoals de Wereldbank en het Wereldeconomisch Forum, om een open architectuurplatform te ontwikkelen om duurzame investeringen mogelijk te maken. Vorig jaar heeft Credit Suisse een "Impact Advisory and Finance Department" opgericht om haar activiteiten op dit gebied te beheren.  Daarnaast behoren marktleiders zoals KKR, Bain en Goldman Sachs tot het groeiende aantal financiële instellingen die kapitaal aantrekken voor sociale investeringen die voldoen aan de criteria op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur (ESG).
 
Deze initiatieven vinden navolging en worden aangemoedigd door het werk van regelgevers en activisten over de hele wereld. De Europese Commissie heeft  besloten om dewettelijke verplichting te verduidelijken voor beleggers en institutionele vermogensbeheerders om bij hun beleggingsbeslissingen rekening te houden met duurzaamheidsrisico's.. De Braziliaanse toezichthouders zijn op hun beurt bezig met de herziening van een resolutie over beleggingspraktijken en openbaarmakingen voor gesloten pensioenregelingen met het oog op een betere integratie van ESG-criteria. In Australië hebben aandeelhouders een gerechtelijke procedure aangespannen tegen de Commonwealth Bank of Australia voor het geven van onvoldoende informatie over de risico's verbonden aan de klimaatverandering, waardoor de bank gedwongen werd meer informatie mee te delen.
 
Het hebben van een holistische kijk op de activiteiten biedt voordelen voor bedrijven en investeerders. Hoewel impactbeleggen veel verschillende gezichten heeft, suggereert onderzoek door het Global Impact Investing Network en adviesbureaus als McKinsey dat beleggers menen een jaarlijks rendement van 5 tot 15 procent te kunnen behalen. 
 
In de huidige volatiele omgeving kan impact investing beleggers die op zoek zijn naar meer stabiliteit, de mogelijkheid bieden om hun portefeuilles te diversifiëren en hun rendement op lange termijn te verbeteren, en tegelijkertijd bijdragen aan een beter milieu en een betere samenleving.  De belangstelling voor dit soort investeringen zal blijven groeien, aangezien beleggers steeds vaker op zoek gaan naar oplossingen die hen in staat stellen hun vermogen en nalatenschap beter te beheren, rekening houdend met hun gezinssituaties, geografische aanwezigheid en levensstijl.