Geschreven door Simon Gorbutt, directeur - Regional Head of Wealth Structuring Solutions, Lombard International Assurance

De lage rentevoeten van de afgelopen jaren hebben ertoe geleid dat beleggers  zich blootstellen aan hogere risico's en hebben hun zoektocht naar alternatieve beleggingen, niet-genoteerde activa en niet-traditionele beleggingen in het algemeen sterk doen toenemen, met als doel hogere rendementen te behalen.

Volgens onderzoek van Preqin in opdracht van vermogensbeheerder SEI (2017) zijn de alternatieve investeringen de afgelopen vier jaar met 40% gestegen tot 7,7 miljard dollar. Deze trend werd ook benadrukt door GFM Research in een onderzoek voor Intralinks (2017), waaruit blijkt dat meer dan een derde van de beleggers in 2017 hun blootstelling aan dit soort beleggingen met minstens 10% heeft verhoogd.

Ook portfoliomanagers ontkomen niet aan deze trend om, onder druk om de rendementen te verhogen en om aan de behoeftes van hun klanten te voldoen (met name van de meer ervaren klanten), alternatieve beleggingen en niet-beursgenoteerde activa op te nemen in hun portefeuilles. Met het afsluiten van een beleggingsverzekering kan er belegd worden in niet-traditionele activa, waardoor hogere rendementen kunnen worden behaald en geprofiteerd kan worden van de bijbehorende voordelen. Uiteraard worden hierbij bepaalde grenzen van het mandaat in acht genomen, maar in het algemeen bieden beleggingsverzekeringen een flexibele structuur voor vermogende klanten, vooral wanneer deze worden aangeboden door verzekeringsmaatschappijen.

Als de verzekering is afgesloten wijst de verzekeraar een beheerder aan die de bij de verzekering behorende portefeuille met vrijheid van handelen kan beheren, op basis van een strategie die is vastgesteld door de klant.  Indien deze strategie beleggingen in alternatieve activa omvat, wordt de investering van de beheerder aangehouden door de verzekeraar en niet door de klant.Door de beleggingsverzekering af te sluiten is de klant wel de partij die het risico van de belegging op zich neemt en die daarom ook profiteert van mogelijke toekomstige rendementen.

Door te investeren in niet-traditionele beleggingen middels een beleggingsverzekering kunnen portfoliomanagers toegang verkrijgen tot een breder spectrum van activa, aangezien sommige van dit soort beleggingen alleen beschikbaar zijn voor institutionele beleggers zoals verzekeraars. Deze activa zijn op een andere wijze niet direct toegankelijk voor de klant.

Daarnaast  biedt de levensverzekering de mogelijkheid om de inkomstenbelasting uit te stellen, die anders van toepassing zou zijn bij een desinvestering of afkoop van een directe investering in dergelijke beleggingen. De belastingaangifte en belastingheffingen van de klant worden hiermee eenvoudiger gemaakt, ongeacht waar de beleggingen gebeuren. Uiteraard zijn ook de overige voordelen van de verzekering van toepassing, zoals fiscale optimalisering wat betreft successie- en schenkingsrechten, de mogelijkheid tot successieplanning en het beschermen van het vermogen.