Door de aanhoudend lage rente moeten Belgische beleggers en hun adviseurs meer dan ooit op zoek naar de juiste spreiding van hun beleggingen. Tegelijk krijgen ze af te rekenen met een onzeker en steeds zorgwekkender geopolitiek en economisch klimaat. Bovendien staan vermogende particulieren en hun gezinnen onder toenemende druk van vaak verstikkende regels om steeds meer openheid te verschaffen over hun inherent complexe vermogenssituatie. Tegen die achtergrond merkt Lombard International Assurance, de Europese marktleider in 100% unit-linked levensverzekeringen naar Luxemburgs recht, jaar na jaar een groeiende interesse bij Belgische ingezetenen voor vermogens- en nalatenschapsplanning. Die vaststelling sterkt de maatschappij in haar keuze om zich sinds 1991 toe te leggen op de Belgische markt, waar ze haar aanwezigheid in 2016 verankerde met de opening van een bijkantoor.

Wij stelden drie vragen aan Nicolas Demarest, Director en Head of BeLux bij Lombard International Assurance. Hij blikt terug op 2019 en vooruit naar 2020

Hoe blikt u terug op 2019 op de Belgische markt? Is het klimaat er nog altijd gunstig voor levensverzekeringen naar Luxemburgs recht?

Nicolas Demarest: 2019 heeft eens te meer bevestigd dat de interesse bij Belgische ingezetenen voor Luxemburgse levensverzekeringen blijft toenemen. 2018 was al een recordjaar, en in 2019 zagen wij de inschrijvingen bij onze Belgische partners en klanten met 6% stijgen. Meer dan de helft daarvan werd opgehaald via ons Belgische bijkantoor in Brussel, dat een stijging van 113% in Belgische contracten liet optekenen. De groei doet zich voor in al onze distributiekanalen (private banks, makelaars, family office, IFA en advisors) en houdt verband met zowel omgevingsfactoren als de fundamentele vermogensproblematiek van onze vermogende klanten. Ik stel vast dat sinds ik 24 jaar geleden bij Lombard International Assurance aan de slag ging, de wereld ingrijpend veranderd is. Onze klanten kampen vandaag met internationale vraagstukken en hebben nood aan experts die hen in verschillende rechtsgebieden kunnen bijstaan. Tegelijk is het wereldwijde geopolitieke en economische klimaat onzekerder dan ooit tevoren: handelsspanningen tussen grootmachten, lage rente, broze economische groei, woekerende schulden … stuk voor stuk bronnen van onzekerheid voor vermogende klanten die op zoek zijn naar stabiliteit en oplossingen om hun vermogen te beschermen en in stand te houden. Daarenboven wordt de regelgeving steeds omslachtiger en is transparantie vandaag het sleutelwoord (DAC 6, UBO-register ...). Tot slot veranderen ook onze klanten zelf: er zijn vandaag tal van gezinsvormen (eenoudergezinnen, nieuw samengestelde gezinnen, samenlevingscontracten enz.) en de jongere generaties (millennials, generatie Z ...) hebben heel andere verwachtingen dan hun ouders in nagenoeg elk aspect van vermogensbeheer: risicobereidheid, relatie met de adviseur, ethisch beleggen, digitale oplossingen ... Het samenspel van die factoren betekent dat vermogende families nood hebben aan nieuwe en steeds geavanceerdere oplossingen voor vermogens- en nalatenschapsplanning. Het is aan ons om te innoveren en oplossingen aan te reiken die aan hun behoeften tegemoetkomen. Maatwerk wordt het nieuwe normaal, en met haar flexibiliteit en in Europa unieke beleggingsregeling is de Luxemburgse levensverzekering het ideale beleggingsinstrument om zowel aan de belangen van de klant als aan die van de vermogensbeheerder of tussenpersoon te voldoen. Het is dan ook de perfecte formule om tussen alle betrokken partijen een optimale langetermijnrelatie tot stand te brengen.  

Waarom kiezen uw partners en Belgische klanten vandaag voor een Luxemburgse levensverzekering?

ND:  Flexibiliteit, maatwerk en gemoedsrust. Om te beginnen waren wij de eerste buitenlandse maatschappij die van de Belgische belastingadministratie rulings verkreeg, waardoor we vermogensoplossingen op basis van Luxemburgse levensverzekeringen konden verkopen die specifiek waren afgestemd op Belgische ingezetenen, waar ter wereld hun economische belangen zich ook bevonden. Sindsdien hebben wij onophoudelijk geïnnoveerd om onze Belgische klanten ongeëvenaarde oplossingen voor vermogensbeheer en nalatenschapsplanning te bieden. We waren al voorlopers in levensverzekeringen op maat met ons Tak 23-aanbod gekoppeld aan een geïndividualiseerd fonds. In 2019 introduceerden we bovendien de multi-support Tak 23-levensverzekering, die het mogelijk maakt om binnen dezelfde verzekeringsovereenkomst verschillende beleggingsstrategieën, beheerders en bewaarbanken te combineren en keuze biedt uit een brede waaier van externe fondsen en collectieve interne fondsen. Dat is het neusje van de zalm in open architectuur! Het is op dit ogenblik de slimste, volledigste en meest flexibele oplossing voor vermogens- en nalatenschapsplanning via een levensverzekering. Ze biedt alles wat onze klanten en partners vandaag verwachten: keuze, innovatie en maatwerk. Kiezen voor een Luxemburgse levensverzekering is bovendien kiezen voor gemoedsrust, want deze oplossing vereenvoudigt niet alleen de vermogensplanning en de tussenkomst van de klant aanzienlijk, ze garandeert hem ook absolute discretie over zijn vermogen. Dat vereist een solide expertise in vermogensplanning. Met bijna 30 jaar ervaring, ruim 500 medewerkers en 44,9 miljard euro onder beheer[1] zijn wij een solide en duurzame partner voor professionele vermogensbeheerders. Ons team van meer dan 60 vermogensexperts in meerdere rechtsgebieden kan oplossingen formuleren voor de meest complexe behoeften van vermogende klanten. Daarbij stellen we de kwaliteit van onze dienstverlening overigens altijd voorop. Een multidisciplinair elfkoppig team staat onze Belgische partners dag in, dag uit bij in de uitoefening van hun beroep. Meer nog dan een partner zijn wij voor hen een facilitator.

Is er iets nieuws voorzien voor 2020?

ND: Zeker wel! Eerst en vooral verankeren we ons steviger in België met de komst van Didier Debroux, die recent aan de slag is gegaan als hoofd van ons Belgische bijkantoor. Didier treedt dus in mijn voetsporen, terwijl ik terugkeer naar mijn rol als Head of BeLux voor Lombard International Assurance S.A. in Luxemburg, een functie die ik in 2016 had neergelegd om mij toe te leggen op de oprichting en ontwikkeling van het Belgische bijkantoor. Didier heeft ruim twintig jaar ervaring met vermogensbeheer, leiding geven en groeiprojecten in private banking bij Belfius en Puilaetco Dewaay, en zal van onschatbare waarde zijn om samen met mij onze aanwezigheid in België verder uit te bouwen. In 2019 organiseerden we al meer dan 13 evenementen (rondetafelgesprekken, conferenties …) over thema's die onze Belgische klanten en partners aanbelangen. In 2020 steken we op dat vlak nog een tandje bij met nieuwe samenwerkingsverbanden met prominente partners. Een andere belangrijke verandering is dat we, zoals op 23 januari aangekondigd, met ingang van 1 april 2020 een nieuwe Group CEO hebben: Stuart Parkinson. Als voormalig Global Chief Investment Officer bij HSBC Private Banking, waar hij 27 jaar gewerkt heeft, van Azië en Europa tot Latijns-Amerika en de Verenigde Staten, is Stuart een bijzonder ervaren leider in de financiële dienstensector. Hij zal zorgen voor de dynamiek en frisse blik die we nodig hebben om onze internationale aanwezigheid verder te ontwikkelen. Ons doel verandert niet: onze activiteiten internationaal verankeren, met inachtneming van de plaatselijke wetgeving, om onze partners en klanten steeds beter van dienst te zijn, waar ter wereld zij zich ook bevinden. Voorts hebben we nog heel wat andere ontwikkelingen voorzien maar daarover vertellen we de komende maanden meer.


[1] Per 30 juni 2019

 

Nicolas Demarest - Director, Head of Belux
Nicolas Demarest
Director, Head of Belux
Lombard International Assurance