Dit artikel was initieel gepubliceerd op Investment Officer. Lees het artikel hier.
 

Nicolas Demarest was onlangs 25 jaar aan de slag en is vandaag directeur, hoofd BELUX bij Lombard International Assurance. Tezelfdertijd legde de Luxemburgse specialist in vermogensverzekeringen (unit linked levensverzekeringen) in het eerste halfjaar van 2020 een groei van 17 procent voor op alle markten.

Een goede gelegenheid dus voor een update. Demarest heeft in die periode de markt voor unit-levensverzekeringen aanzienlijk zien evolueren. ‘Ik ben begonnen in 1995, toen Lombard International Assurance de visie had om levensverzekeringen te gaan commercialiseren op basis van een Europees paspoort. Aanvankelijk waren vooral de Britse en Belgische markt de targets. Unit-linked levensverzekeringen of vermogensverzekeringen waren een totaal onbekend concept in Europa, maar onbekend was onbemind.'

'Het eerste jaar was dan ook een ontdekkingsreis om in verschillende landen uit te leggen hoe dergelijke oplossingen voordelen kunnen opleveren voor ingezetenen uit verschillende Europese landen. Zo zijn we bij Lombard International Assurance uitgegroeid tot een pionier. Er zijn in de laatste tien jaar veel maatschappijen op deze boot gesprongen. De grote maatschappijen werken meer op retail, terwijl wij het hogere segment bedienen.'

'Dankzij deze evolutie over al die jaren is het concept ‘vermogensverzekering’ integraal deel geworden van vermogensplanning. Het is een structuur die in elk land bekend is, en erkend is. Daardoor wordt deze structuur in geen enkel land in vraag gesteld. Steeds meer vermogensexperten leggen het concept van de levensverzekering op tafel, en ook steeds meer binnenlandse banken gaan ermee aan de slag. Het ‘fonds dédié’ of toegewezen fonds wordt steeds aantrekkelijker.’

Overdraagbaarheid

De ‘portability’ of overdraagbaarheid/meeneembaarheid van de unit-linked levensverzekering is volgens Demarest nog een belangrijke troef. ‘Ik denk dat dit gekomen is door het feit dat Lombard International Assurance destijds gekozen heeft voor een zogenaamde 12 legged table. Wanneer je in verschillende landen aanwezig bent, presteert het ene land soms beter dan de andere. Wij hebben gekozen om in vele landen actief te zijn, zodat we een stabieler businessmodel en hogere groei krijgen. In al deze landen hebben we gezien dat mensen mobieler en internationaler zijn geworden. Mensen gaan na hun pensioen in een ander land wonen, hun kinderen studeren in het buitenland, ze kopen een tweede verblijf… al deze factoren zorgen ervoor dat de meeneembaarheid van een levensverzekeringscontract steeds belangrijker wordt. De globalisering heeft ervoor gezorgd dat mensen niet rond de kerktoren blijven. Wanneer iemand verhuist naar Spanje, weten wij perfect hoe we het contract moeten aanpassen. Ieder land heeft immers eigen fiscale en burgerrechtelijke regels. Maar in elk land is de vermogensverzekering onmiskenbaar een toegevoegde waarde omdat ze als het ware een ‘cocon’ legt rond het vermogen. Er zijn wel verschillen. Zo moet je in een Belgische verzekering verplicht discretionair vermogensbeheer aanbieden terwijl je in Portugal zelf het beheer kan doen. Wanneer die polis in België terecht komt, moet je dus aanpassingen gaan doorvoeren op basis van de prudentiële regels van dat land.’

Invulling

Ook qua invulling van de onderliggende beleggingen is de vermogensverzekering volgens Demarest flexibel, maar zijn er ook verschillen tussen de Europese landen. ‘Qua private equity bijvoorbeeld legt elk land andere regels op voor wat er in de verzekering kan. Zo legt de FSMA stelt bepaalde regels op die gelden voor een buitenlandse levensverzekering. We gaan deze dan combineren met de regels van de Luxemburgse toezichthouder, de CAA, en dan een combinatie van regels vormen. Deze op maat gemaakte oplossing is volgens ons een van de grootste voordelen van een levensverzekering.’ Fiscaliteit speelt ook een rol, beaamt Demarest, maar is niet de enige factor: ‘Je gaat altijd iets betalen. In de meeste landen geniet je van een tax deferral. Zolang je niet geniet van de vruchten van de verzekering en geen afkoop doet, ga je kapitaliseren binnen de verzekering en zijn er op dat deel van de verzekering geen belastingen verschuldigd. In België is er een instap taks van 2 procent, de verzekeringstaks. Maar fiscaliteit is zeker niet de enige reden om in een vermogensverzekering te stappen: planning en de overdracht van een vermogen, eventueel in een grensoverschrijdend kader, is de belangrijkste reden, en dat zorg voor gemoedsrust bij de vermogende cliënt.’

Toekomst

Demarest blikt tot slot met vertrouwen vooruit naar de rest van het jaar en 2021, hoewel hij waarschuwt voor de gevolgen van de covid-crisis, die voor veel onzekerheid heeft gezorgd bij vermogensbeheerders en klanten, zeker ondernemers. ‘In deze woelige tijden bieden vermogensverzekeringen een gevoel van veiligheid voor bepaalde klanten. De voordelen worden in deze woelige tijden verder versterk. Daarom durven we stellen dat ook 2021 een sterk jaar kan worden voor Lombard International Assurance. De H1 resultaten van 2020 waren onvermoed sterk, met een vooruitgang van 17 procent op alle markten. Mensen zijn ook meer met successieplanning bezig geweest. De vermogensverzekering komt dan logischerwijze op de voorgrond.’