Interview initially published on analist.be, beursgazet.be and fondsinfo.be.
 

Lombard International Assurance doet niet meteen veel belletjes rinkelen in ons land. De beheerder van grote fortuinen wil daar echter verandering in brengen. We klopten aan bij Didier Debroux, hoofd van het in 2016 geopende Belgische bijkantoor, om te weten wat de groep precies doet, hoe ze het verschil wil maken en wat haar plannen zijn. De topman was zeer ambitieus en vertelde dat Lombard International Assurance over de nodige tools beschikt om zijn doelstellingen waar te maken.

Sinds de komt van Lombard International Assurance naar België bent u onder de radar gebleven. Gaat u daar verandering in brengen?

Didier Debroux: Lombard International Assurance heeft de voorbije jaren enorme wijzigingen ondergaan en in 2016 hebben we in België het bijkantoor gecreëerd om een antwoord te kunnen bieden aan een Belgische, en eigenlijk ook Europese, behoefte die zich steeds meer aftekende. De Belgische ingezetenen willen immers steeds meer een volledig binnenlandse oplossing en dit is trouwens een belangrijke tendens in alle Europese landen. Lombard International Assurance bood voorheen Belgen de toegang tot vermogensplanning via een levensverzekering via Luxemburg. We openden ons Belgisch filiaal niet met veel bombarie maar kozen voor discretie zodoende stap voor stap te kunnen zetten.

Wat waren de eerste stappen die u hebt gezet?

Didier Debroux: Het eerste dat we hebben gedaan na onze terugkeer is een ruling bij de fiscale administratie aangevraagd om er zeker van te zijn dat onze producten, levensverzekeringscontracten in een Belgisch kleedje gebaseerd op toegewezen fondsen (fonds dédiés), mag worden gecommercialiseerd. We hebben een positief antwoord gekregen. Een tweede vraag die we stelden, was of de specifieke fiscaliteit die van toepassing is op Belgische tak23-producten ook zou gelden voor onze producten. En ook op dit vlak kregen we groen licht. Dit waren zeer belangrijke stappen omdat vandaag een Belgische inwoner kan genieten van een internationale structuur via een Belgisch contract. We zijn momenteel enige speler van onze grootte en capaciteit  die dergelijke producten op de Belgische markt aanbieden. 

Waarom wil de Belg vandaag een Belgische oplossing?

Didier Debroux: De wetgever is hier verantwoordelijk voor. Sinds de crisis van 2008 en de introductie van Mifid heeft de wetgever veel inspanningen geleverd om het verkeer van kapitaal en de repatriëring ervan beter te controleren en in kaart te brengen. Deze stappen van de wetgever zijn logisch en gezond. Vandaag verkiezen mensen dikwijls om terug te keren naar ons land om te kunnen anticiperen op wat er in de toekomst te gebeuren staat. En de voorwaarden om dit te doen liggen voor de hand: in de toekomst kunnen genieten van een gezonde en serene fiscaliteit in combinatie met een goed omkaderd vermogensbeheer. Waarom? Terug België is alles duidelijk en de wetgever stelt niets meer in vraag. En dit zorgt voor rust binnen gefortuneerde families.

En u ziet deze tendens in heel Europa terug?

Didier Debroux: Inderdaad. Steeds meer Europeanen willen een belegging hebben die een antwoord biedt op de eisen van het land waarin ze verblijven, waar ze hun belastingen aangeven, waar hun successie zal plaatsvinden enzovoort. Zodoende is er gemoedsrust rond hun vermogen mogelijk en wordt het geheel eenvoudiger. Het grote probleem in Europa is dat men een gemeenschappelijk visie wil maar op fiscaal vlak is alles nationaal gebleven. Maar dat verhindert het vrij verkeer van kapitaal niet. Bij ons heeft men een Belgisch levensverzekeringscontract die volledig in orde is met de Belgische wetgeving maar kan, in het licht van vrij verkeer van kapitaal, een vermogensbeheerder van over de hele wereld worden ingeschakeld.

Maar zal de notoir onstabiele Belgische fiscaliteit deze keer wel stabiel blijven?

Didier Debroux: Dat is moeilijk te zeggen. Maar het moet gezegd dat het grote voordeel van de levensverzekering nu net stabiele fiscaliteit is. De fiscaliteit op financiële beleggingen of legale beleggingsstructuren, die meer als speculatief worden aanzien, is daartegen de voorbije 10 jaren wel ontelbare keren gewijzigd. En we hebben ook een regel die stelt dat een wet nooit retroactief kan zijn. Als u dus vandaag over een levensverzekering beschikt dan zou een wetswijziging daar geen effect op hebben. Daarnaast geldt een anticipatieve fiscaliteit: u betaalt uw belastingen, een taks van 2%, van zodra u op een levensverzekering intekent. Dat is niet het geval bij andere financiële instrumenten. Eens die taks betaald, is er een zeer lichte fiscaliteit op van toepassing: men kan een deel van de bedrijfsvoorheffing recupereren, er is geen beurstaks, enzovoort. Uiteindelijk ga ik ervanuit dat de overheid er alle belang bij heeft om voor fiscale stabiliteit rond dergelijke contracten te zorgen omdat ze beseft dat het moeilijk wordt om zelf de zware pensioenlast te kunnen blijven dragen.

Wat verwacht een potentiële klant van u?

Didier Debroux: Een mogelijke klant klopt vooral bij ons aan om een structuur rond zijn patrimonium te verkrijgen en niet zozeer voor fiscale optimalisatie. Ze wensen een flexibele en tegelijk eenvoudige oplossing daarvoor en dat kan een levensverzekeringscontract bieden want deze laatste kan volledig op maat van de klant worden gemaakt. Daarnaast opereren we als partner met ontelbare financiële spelers waardoor er een enorme vrijheid voor de klant is. En daarenboven beschikken we over een grondige kennis van de technische details op internationaal vlak: we zijn in 25 landen actief en dekken uiteindelijk de hele wereld. Vandaag beseffen veel mensen die over een patrimonium beschikken dat hun leven veel internationaler is ingericht dan voorheen en dat dit ook voor hun kinderen of de familie het geval zal zijn. De vraag die ze dan stellen is: hoe ga ik gezien onze toenemende internationalisering het beheer van mijn patrimonium daarop instellen? Welnu, een levensverzekering staat toe om dit te structureren, terwijl wij 60 mensen in dienst hebben die gespecialiseerd zijn in dergelijke internationale materie en die op alle specifieke vragen waarmee de potentiële klant zit, kunnen antwoorden.

Hoe gaat u praktisch te werk?

Didier Debroux: De oplossing die we voorstellen wordt altijd in samenspraak met partners gedaan en in open architectuur. We werken wereldwijd samen met 900 asset managers en 250 banken. Praktisch hebben we eigenlijk een relatie B-to-B-to-C. Stel dat er een klant aanklopt en zegt dat hij samenwerkt met beheerder X en depositobank Y. Als we daar nog geen relatie mee hebben dan nemen we contact op met deze instellingen en gaan we een samenwerkingsakkoord afsluiten, als ze natuurlijk voldoen aan bepaalde kwaliteitsvoorwaarden. Zoals eerder aangegeven, biedt dit ons ontelbare mogelijkheden.

Hoe ziet een klant van Lombard International Assurance eruit?

Didier Debroux: Het is vooral iemand die klant is bij een private bank of onafhankelijke beheerder. Het zijn mensen met een aanzienlijk vermogen die er een eenvoudige structuur voor zoeken. Ze willen vooral één ding: gemoedrust. Dat is eigenlijk ook onze slogan. De klant beseft dat eenmaal een structuur is opgezet hij op beide oren kan slapen. En als hij zou komen te sterven, weet hij ook wat er met zijn vermogen zal gebeuren.

In wat onderscheidt Lombard International Assurance zich van de concurrentie?

Didier Debroux: Levensverzekeringen en tak 23-oplossing zijn in België vaak scheef bekeken: er zouden te veel kosten zijn, het is niet transparant genoeg,…. En de overgrote deel van de grootbanken hebben dit product beschikbaar voor een breder publiek in de markt gezet. Bij veel instellingen kunt u al een contract afsluiten voor 25 EUR per maand. Ze hebben dan ook een zeer ‘geïndustrialiseerde’ aanpak en totaal niet op maat. Wij daarentegen doen aan patrimoniumbeheer op maat en fungeren als private bank voor verzekeringen. We hebben geen twee contracten die identiek zijn, zowel op het vlak van structuur als wat de relatie met de asset manager of de bank betreft. En de gemiddelde omvang van een contract bedraagt nota bene 1 miljoen euro.

Hoe gaat u met de huidige onzekerheid op de markten om?

Didier Debroux: Vergis u niet, wij doen niet aan beheer: de beheerder, bank of raadgever doet dit. Het marktrisico wordt individueel per klant bepaald in overeenstemming met het risicoprofiel van de klant, een verzekeringscontract kan defensief beheerd worden alsook heel dynamisch. De groep Lombard International Assurance heeft in 48,4 miljard euro aan activa onder administratie na een record jaar in 2019 waarin we 5,7 miljard euro aan nieuwe premies hebben ontvangen. Ons werk bestaat erin om voor dit vermogen een structuur te creëren via een levensverzekering. We zijn een onderdeel in het totaalplaatje, bestaande uit klant, beheerder, depositobank en wij die het geheel structureren.

Het risico om klanten te verliezen is dan ook niet zo groot?

Didier Debroux: Dat klopt. Iemand kan echter altijd van mening zijn dat onze levensverzekeringsoplossing hem niet meer bevalt. Maar waarom zou hij dat willen doen? Sinds de oprichting van Lombard International Assurance is dat, bij mijn weten, nog nooit gebeurd. Wat zich echter wel kan voordoen, is dat een klant niet meer tevreden is met zijn beheerder en verandert. Maar in dat geval zal de structurering van zijn patrimonium niet veranderen.

Maar wat als de beren het voor het zeggen krijgen op de financiële markten?

Didier Debroux: De impact die we zouden voelen, is dat veel klanten op zoek zouden gaan naar alternatieve beleggingen. Die tendens hebben we gezien na de diepe crisis van 2008. We hebben daar echter een antwoord op. Lombard International Assurance is de verzekeringsmaatschappij die het sterkst gespecialiseerd is op het vlak van private equity. We beheren of maken zelf geen producten maar we hebben een team samengesteld dat de beste partners hiervoor kan vinden. We analyseren projecten en partners.

En om ons gesprek af te sluiten. Wat zijn de groeidoelstellingen van de groep voor de komende jaren?

Didier Debroux: We zijn al meer dan 20 jaar actief op de Belgische markt en tekenen hier present sedert eind 2016 na de opening van ons bijkantoor in Brussel. We willen onze premie incasso op de Belgische markt elk jaar  met een dubbele cijfergroei laten evolueren: praktisch betekent dit dat we  vooral nieuwe partnerships willen aangaan met lokale spelers die zich vooral toespitsen op vermogensbeheer en wealth planning alsook onze bestaande partners verder willen bedienen. Het is een ambitieuze doelstelling maar niet onrealistisch omdat België niet volwassen is op het vlak van het structureren van het vermogen via een levensverzekering. We hebben trouwens steeds meer contacten met banken omdat deze laatste steeds meer beseffen dat ze de levensverzekering een belangrijkere plaats moeten geven. Veel van die banken moeten dit volledig opbouwen, wat veel investeringen met zich meebrengen. En sommige kunnen dit niet dragen waardoor we een onontbeerlijke partner zijn geworden. Ze kunnen dan immers een meer toegevoegde waarde en extra internationalisering aan hun klanten voorleggen waardoor ze de relatie met hun klant kunnen aanhouden. Het potentieel is dus enorm omdat onze kernactiviteit een markttendens is geworden.

Didier Debroux - Branch Manager Belgium  
Didier Debroux
Branch Manager Belgium
Lombard International Assurance