"Het ligt in de aard van de mens om te plannen op basis van wat we nu weten, en de toekomst door de bril van vandaag te bekijken. Maar dit nieuwe normaal vereist een andere aanpak, zodat we ons kunnen voorbereiden op het 'volgende normaal'.”

Voor elk van ons lijkt 2021 het eerste jaar van een nieuw tijdperk in te luiden. Onze prioriteiten zijn veranderd; onze samenleving leert opnieuw te functioneren in wat we het 'nieuwe normaal' noemen. Ondertussen ondervinden onze economieën nog steeds de gevolgen van de steunmaatregelen. We worden geconfronteerd met ongeziene uitdagingen. Een K-vormig herstel wordt gekenmerkt door een spreidstand tussen de financiële markten en de reële economie en sectoren die zich niet allemaal in hetzelfde tempo herstellen.

De pandemie heeft het bbp van de verschillende landen een zware slag toegebracht. De uitgaven die nodig waren om de economie boven water te houden, hebben geleid tot alarmerend hoge schuldniveaus. Het ontbreekt niet aan voorstellen om het hoofd te bieden aan deze situatie, waaronder belastingverhogingen, de (her)invoering van een vermogensbelasting, een 'exit taks' of zelfs nieuwe belastingen. De rekening wordt gemakkelijk doorgeschoven naar de meest vermogenden, vooral nu de vermogensongelijkheid fors toeneemt. Het is geen geheim dat het vermogen van vermogende cliënten in 2020 goed stand heeft gehouden en in de meeste gevallen zelfs is gegroeid. De maatregelen die wereldwijd werden genomen als reactie op de pandemie hebben dit cliëntensegment geen windeieren gelegd. Zo zijn de activaprijzen fors gestegen, waardoor het aantal zeer vermogende cliënten (UHNWI) wereldwijd met 2,4% was gestegen eind 2020 tot meer dan 520.000[1].

Toch zijn mogelijke belastingverhogingen in de verschillende landen slechts één deel van de vergelijking. Het overheidsbeleid, de wereldwijde geopolitiek en de vermogensoverdracht aan de volgende generatie zijn de topprioriteiten van cliënten[2]. Hoewel mensen met een aanzienlijk vermogen deze storm met minder kleerscheuren zijn doorgekomen, bleef geen enkele familie gespaard van Covid-19 en de neveneffecten ervan. Deze wijdverspreide onzekerheid zorgt ervoor dat cliënten, hoe omvangrijk hun vermogen ook is, hun toekomstplannen hebben bijgesteld. Dat gebeurde op het vlak van hun levensstijl, hun beleggingen en de voorbereiding van hun nalatenschap. Uit een recente studie is gebleken dat bijna een kwart van de in het Verenigd Koninkrijk gevestigde vermogende particulieren (24%) zijn persoonlijke beleggings- of financiële strategie heeft bijgesteld als respons op de pandemie van vorig jaar[3]. Cliënten hechten op de eerste plaats belang aan een zekere gemoedsrust en voorspelbaarheid bij de opbouw van hun vermogen en de organisatie van hun nalatenschap.

Dat is geen sinecure, want vermogensplanning vereist een zekere vooruitziendheid, of minstens een scenario-analyse. Covid-19 heeft veel zekerheden en bestaande modellen op de helling gezet, wat het er niet gemakkelijker op gemaakt heeft. Dit is een nieuwe variabele die van invloed is op alle aspecten van vermogensbeheer en successieplanning.

De vermogensplanning na de pandemie staat niet alleen onder druk, want cliënten worden ook steeds veeleisender voor dienstverlening. Ze vragen immers een goed evenwicht tussen menselijk contact en betrouwbare en toegankelijke digitale oplossingen. Meer algemeen vinden ze het erg belangrijk om meer invloed te hebben op hun beleggingskeuzes, waarbij ze bijzondere aandacht hebben voor impactbeleggen. Uit een recente studie blijkt dat 86% van de vermogende particulieren, family offices en stichtingen van mening is dat hun privékapitaal van essentieel belang zal zijn om de klimaatverandering aan te pakken[4]. Daarnaast zijn er de voorkeuren van de verschillende generaties en de zaken die zij het belangrijkste vinden.

Het ligt in de aard van de mens om te plannen op basis van wat we nu weten, en de toekomst door de bril van vandaag te bekijken. Maar dit nieuwe normaal vereist een andere aanpak: we moeten lering trekken uit de afgelopen 18 maanden. Als we echter iets van deze pandemie moeten leren, dan is het wel dat we ons het ondenkbare moeten proberen voor de geest te halen. Zo kunnen we vandaag al een aanpasbare en flexibele vermogensplanning op punt stellen, in plaats van de volgende grote gebeurtenis af te wachten. VUCA; BANI; welk trendy acroniem men ook verkiest, we leven in een tijdperk waarin zelfgenoegzaamheid uit den boze is. We moeten dus zo vroeg mogelijk gaan plannen om het onzekere en het onbekende het hoofd te bieden.

Door de combinatie van al deze factoren zijn cliënten andere verwachtingen gaan koesteren, en dat binnen een heel korte tijdsspanne. Er is geen weg terug en het is nu aan vermogensbeheerders, adviseurs en financiëledienstverleners om gelijke tred te houden met deze veranderingen. In een sector die vooral steunt op vertrouwen en menselijke relaties, is digitalisering van 'nice to have' geëvolueerd naar een 'must have'. Uit onze recente enquête[5] blijkt dat 75% van de Europese vermogensprofessionals in de komende drie jaar een 'hoog' tot 'zeer hoog' niveau van digitalisering verwacht in de sector van de beleggingsverzekeringen. De 'technologieën op het vlak van klantendiensten', 'cyberveiligheid' en 'mobiele technologieën' zijn uit de bus gekomen als de meest belangrijkste.

Vermogensprofessionals moeten zich dus aanpassen aan operationele, commerciële en regelgevende veranderingen. Zo komt er steeds meer regelgeving op het vlak van duurzame ontwikkeling en impactbeleggen. Het komt erop aan om deze veranderingen positief te omarmen en te gebruiken in het voordeel van cliënten, om mee te zijn met deze opkomende trends. Naarmate de trends evolueren, moeten ze manieren vinden om zich weer van hun concurrenten te onderscheiden op het vlak van hun producten en diensten. Dat is zeker belangrijk als ze zich willen positioneren als vertrouwenspersonen voor hun cliënten op een moment waarop ze hun vermogens- en nalatenschapsstrategie in belangrijke mate tegen het licht houden.

Want hoewel de uitdaging ongezien is, ziet 87% van de vermogende cliënten kansen in een wereld na de pandemie[6]. Nu steeds meer vermogende cliënten hun huidige vermogensplanning heroverwegen en naar verwachting tegen 2030 wereldwijd meer dan 15.000 miljard dollar aan vermogen zal worden overgedragen[7], zullen zij op zoek gaan naar betrouwbare, toekomstgerichte adviseurs, beheerders en financiëledienstverleners die hen door deze situatie loodsen en hen kunnen voorbereiden op het 'volgende normaal'.

Simon Gorbutt
Simon Gorbutt
Director, Regional Head of Wealth Structuring Solutions
Lombard International Assurance
 
[1] Knight Frank, The Wealth Report, 2021 https://www.knightfrank.com/wealthreport
[6] Meer specifiek, een beleggingskans. Knight Frank, The Wealth Report, 2021