HNW/UHNW particulieren en families koesteren steeds hogere verwachtingen en eisen met betrekking tot de bescherming, het behoud en de overdracht van hun vermogen. Zij verwachten van hun beheerders en dienstverleners immers op maat gemaakte en bijzonder gespecialiseerde expertise, samen met digitale diensten die een goede aanvulling vormen op menselijk contact, en een ruime geografische aanwezigheid. Dat moeten we zien tegen de achtergrond van een snel evoluerende en veranderende geopolitieke omgeving.

De afgelopen twaalf maanden heeft de pandemie gezorgd voor heel wat economische onzekerheid en ongeziene volatiliteit op de markten. Zo bedroeg de dagelijkse volatiliteit van de belangrijkste wereldwijde aandelenindex, de MSCI ACWI, in 2020 28%, wat bijna drie keer hoger lag dan in 2019 [1]. Aangezien HNWI's meer controle willen, gaan zij steeds meer proactieve contacten vragen over hun vermogen en meer specifiek hun beleggingsbeslissingen. Voor veel mensen Covid-19 een kantelmoment geweest, waardoor huisvaders en -moeders hun vermogens- en successieplanning op lange termijn kritisch in vraag hebben gesteld.

Door het sterk veranderde economische klimaat zit de vraag naar activabescherming, internationale mobiliteit en portefeuillediversificatie samen met alternatieve activaklassen in de lift. Op maat gemaakte vermogensplanningsoplossingen die aangepast zijn aan de eisen van individuele HNW vinden nu steeds meer ingang. Dienstverleners wordt ook gevraagd om met innovatieve en flexibele vermogensplanningsoplossingen voor de dag te komen en om wendbare beleggingsportefeuilles samen te stellen met een erg ruime waaier activaklassen. Het is ook essentieel dat deze oplossingen voldoen aan evoluerende regelgevende vereisten op lange termijn, samen met een erg transparante administratie en helder kostenoverzicht.

Door de huidige omgeving zijn ook ESG-criteria steeds belangrijker geworden. Door de pandemie zijn veel mensen gaan beseffen dat klimaatverandering een realiteit is, waardoor beleggers zich opnieuw zijn gaan richten op duurzaamheid. Bovendien hebben beleggers zo ook aandacht gekregen voor de manier waarop bedrijven omgaan met hun aandeelhouders, stakeholders en werknemers, en of hun activiteiten wel aansluiten bij hun kernwaarden en -principes.

Dat groeiende bewustzijn is voor HNWI's een aanleiding geweest om eens opnieuw te bekijken waarin hun vermogen precies belegd wordt, wie hun activa beheert, wat de 'zin' is van hun vermogen en of hun activa wel aansluiten bij hun niet-financiële doelstellingen.

Le World Wealth Report 2020 de Capgemini révèle que 27 % des particuliers fortunés s’intéressent aux produits d’investissement durables, cette proportion allant même jusqu’à 40 % chez les particuliers ultrafortunés (plus de 30 millions de dollars US d’actifs financiers). Cette tendance est appelée à se poursuivre, alimentée par le nombre croissant de femmes et de « Millennials » fortunés et ultrafortunés. Ces deux groupes sont davantage enclins à se constituer un portefeuille d’investissement conforme à leurs considérations ESG et à leurs intérêts individuels. D’après une étude de Morgan Stanley, 84 % des femmes manifestent un intérêt pour l’investissement durable, contre 67 % des hommes

Capgemini’s World Wealth Report 2020 [2] , toont aan dat 27% van de vermogende particulieren interesse hebben in duurzame beleggingsproducten, en dat cijfer stijgt tot 40% bij de zeer vermogende particulieren (met een belegbaar vermogen van meer dan 30 miljoen dollar). Deze trend al alleen maar sterker worden, en wordt grotendeels ingegeven door een steeds groter aantal HNW en UHNW vrouwen en millennials. Het is waarschijnlijk dat deze twee categorieën hun beleggingsportefeuilles steeds meer zullen afstemmen op hun ruimere persoonlijke ESG-criteria en -belangen. Uit onderzoek van Morgan Stanley blijkt dat 84% van de vrouwen heeft aangegeven dat ze interesse hebben in duurzaam beleggen, in vergelijking met 67% van de mannen. [3].

Covid-19 heeft niet alleen economische gevolgen en meer aandacht voor ESG-criteria met zich meegebracht, maar mensen zijn zich ook acuut bewust geworden van hun eigen sterfelijkheid. Mensen zijn dan ook meer aandacht gaan besteden aan de planning van hun nalatenschap naarmate de economische onzekerheid toenam, de volatiliteit steeg en activaklassen mogelijk corrigeerden. Vermogensadviseurs stellen vast dat HNW-cliënten zich steeds meer afvragen wat de meest efficiënte manieren zijn om hun vermogen door te geven en te beschermen, zodat de continuïteit verzekerd is en er een planning voor noodgevallen bestaat.

Bovendien worden in deze moderne tijden de samenstelling en structuur van gezinnen steeds complexer. Echtscheidingen, nieuw samengestelde gezinnen en familieleden die verspreid zijn over de hele wereld zorgen allemaal voor grotere financiële uitdagingen. Hierdoor wordt het belangrijker om de vermogens- en successieplanning opnieuw tegen het licht te houden.

Aangezien de meeste ondernemingen en contacten met cliënten zich tijdens de wereldwijde lockdown digitaal afspeelden, digitaliseert de sector in snel tempo. Hierdoor heeft de sector ook in de verf gezet dat hij efficiënt is en toegevoegde waarde creëert, en op die manier operationele uitmuntendheid mogelijk maakt. Aangezien zoveel HNWI's een internationaal mobiel leven leiden, is de digitale meeneembaarheid van hun vermogen niet langer louter een optie. Het is namelijk essentieel dat dit naadloos aansluit bij de menselijke expertise en het relatiebeheer, want zo ontstaan sterk gepersonaliseerde oplossingen.

Op het meest fundamentele niveau blijft een uitstekende dienstverlening cruciaal om cliënten aan boord te houden. Dienstenleveranciers en beheerders moeten immers een concrete dienstverlening kunnen aanbieden die beantwoordt aan de verwachtingen van cliënten op het vlak van administratieve ondersteuning, op maat gemaakte, granulaire, toegankelijke reporting en engagement.

Het is daarnaast essentieel om in het achterhoofd te houden dat privévermogen een hoogst persoonlijke zaak blijft, ondanks de snel veranderende wereld. Vaak hebben HNW-cliënten hun fortuin over verschillende generaties heen opgebouwd en/of via specifieke ondernemingen en hard werken. Dat betekent ongetwijfeld dat hun vermogen een eigen geschiedenis heeft. Dat gaat gepaard met een zekere verantwoordelijkheid en de behoefte aan bescherming. In het huidige onvoorspelbare en onzekere wereldwijde economische klimaat is er veel behoefte aan stabiliteit. De noden zijn daarom steeds veelzijdiger en complexer geworden. Uiteindelijk is door de pandemie de behoefte aan op maat gemaakte vermogensplanningsoplossingen alleen maar sterker geworden, en zeker niet afgezwakt. Hoewel proactiviteit erg belangrijk is, moeten dienstenleveranciers en adviseurs deze gelegenheid zeker aangrijpen om de evoluerende behoeften en verwachtingen van hun cliënten goed te blijven begrijpen. Dat legt immers de basis voor duurzame langetermijnrelaties.


[1] https://www.alliancebernstein.com/library/When-Markets-Are-Recovering-Dont-Ignore-Volatility.htm
[2] https://worldwealthreport.com/
[3] https://www.morganstanley.com/pub/content/dam/msdotcom/ideas/sustainable-signals/pdf/Sustainable_Signals_Whitepaper.pdf