Een aantal evoluties sedert 2015 en het feit dat hierover verschillende posities werden ingenomen in de 3 Belgische Regio’s, zorgden tot voor kort voor heel wat onduidelijkheid in het kader van successieplanning met levensverzekeringscontracten.

Deze twijfels blijken evenwel helemaal ten onrechte te zijn. Om dit alles te verduidelijken vatten we even de huidige stand van zaken samen van deze 2 essentiële zaken inzake successieplanning met een levensverzekeringscontract.

CTA
Sedert 1 juli 2022 kunnen we dus stellen dat de wetgeving m.b.t. 2 essentiële zaken in het kader van successieplanning met een levensverzekeringscontract (de verzekeringsgift en de erfbelasting van toepassing op de uitkering van een levensverzekeringscontract dat niet ontbonden wordt), in de 3 Belgische Gewesten opnieuw (vrijwel) identiek is. Dit komt uiteraard de rechtszekerheid sterk ten goede.