6 redenen

6 redenen

waarom uw cliënten tak 23 unit-linked levensverzekeringen zouden moeten overwegen in onzekere tijden

De inflatiedruk en de daaruit voortvloeiende sterke stijging van de rentevoeten blijven het banksysteem en de financiële markten onder druk zetten. Door de geopolitieke dynamiek nemen de spanningen in de internationale handel verder toe, terwijl de wereldwijde toeleveringsketens met zware disrupties worden geconfronteerd.

Deze factoren komen tot uiting in een toestand van onzekerheid, volatiliteit en constante schommelingen op de financiële markten, waardoor beleggers een afwachtende houding aannemen. Tegen deze achtergrond wenden uw cliënten zich tot u voor advies over assetallocatie en om ervoor te zorgen dat hun vermogensbeheerstrategieën bestand zijn tegen deze onzekerheden.

Meer dan ooit zijn ze op zoek naar de relevantie, duurzaamheid en soliditeit van hun vermogensbeheeroplossingen. Unit-linked levensverzekeringen, en meer specifiek Tak 23, lijken optimaal in te spelen op hun behoeften. Ze bieden een aanpak op maat voor de vele uitdagingen waar we momenteel mee geconfronteerd worden.

Om u een diepgaand inzicht te geven in onze oplossing, heeft ons team van wealth planners dit document opgesteld. Deze feitelijke en sterk onderbouwde minigids van zes punten is gebaseerd op voorbeelden en zal u meer inzicht bieden om de antwoorden te geven die uw cliënten verwachten.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u vragen heeft of meer informatie wilt.

Multi-support Tak23

Multi-support Tak23

ONTDEK DE VOORDELEN VAN ONZE OPLOSSINGEN

MEER WETEN
Contacteer ons

Contacteer ons

EEN PLOEG EXPERTS STAAT TE UWER BESCHIKKING

NEEM CONTACT OP