Dit artikel was initieel gepubliceerd op Paperjam. Lees het artikel in zijn oorspronkelijke versie hier.

Onlangs had ik de gelegenheid om door Europa te reizen en onze lokale partners te ontmoeten – private bankers, family offices en vermogensbeheeradviseurs – als onderdeel van een reeks evenementen die door Lombard International Assurance werden georganiseerd. Tijdens onze gesprekken was ik vooral geïnteresseerd in hun kijk op de huidige macro-economische omgeving, maar ook, en vooral, in de specifieke kenmerken en het nieuws van hun respectieve markten. Uit onze discussies kwamen een aantal terugkerende thema’s naar voren – in het bijzonder het doorgeven van vermogen over meerdere generaties, internationale mobiliteit, uitdagingen op het gebied van regelgeving en vermogensbescherming. Op de terugreis naar Luxemburg heb ik de tijd genomen om stil te staan bij wat dit betekent voor onze sector.

Vermogensplanning is altijd een van de essentiële pijlers geweest van vermogensbeheer, waarmee de nalatenschap van particulieren en families wordt vormgegeven. Maar in onze constant en snel veranderende wereld, gedreven door economische, technologische, generationele en sociale dynamiek, evolueren deze strategieën ook. In het Family Barometer Report 2023 dat onlangs door Julius Baer en PwC Zwitserland [1]
is gepubliceerd, wordt gesteld dat politieke instabiliteit de afgelopen 12 maanden een van de belangrijkste aandachtspunten van vermogende families is geworden, waarbij belasting en regelgeving ook belangrijke punten van zorg blijven voor de ondervraagden.

In de afgelopen 15 jaar zijn vermogende particulieren en families geconfronteerd met wat sommige commentatoren een‘Permacrisis‘ noemen, met een internationale financiële crisis in 2008 gevolgd door een wereldwijde pandemie in 2020 en voortdurende geopolitieke spanningen. Vandaag de dag bevinden we ons op een scharnierpunt op het gebied van vermogens- en estate planning, met een invloedrijke dynamiek die conventionele benaderingen op de proef stelt.

Ten eerste hebben vermogende families een bredere kijk gekregen op strategieën voor vermogensoverdracht tussen generaties. Het gaat er niet alleen om het vermogen succesvol in stand te houden, maar ook om de kennis, waarden en vaardigheden door te geven die nodig zijn om het op lange termijn te beheren. Stichtingen, family offices en financiële educatieprogramma’s maken nu integraal deel uit van dit proces. Tegelijkertijd wordt de impact van duurzaam beleggen steeds voelbaarder, met vermogende families die hun beleggingen meer willen doen aansluiten bij hun sociale en ecologische waarden.

Ten tweede is de “overdraagbaarheid” van rijkdom een fundamentele prioriteit voor vermogende individuen en families. Nu internationale investeringsmogelijkheden, dubbele nationaliteit en wereldwijde bedrijfsactiviteiten steeds gebruikelijker worden, vereist deze trend een doorgedreven grensoverschrijdende planning om het beheer en de overdracht van activa in verschillende rechtsgebieden ordelijk te laten verlopen.
 
Ten derde is er de onvoorspelbaarheid en complexiteit van snel evoluerende regelgeving. Overheden en regelgevers passen hun regelgeving regelmatig aan en deze hervormingen vinden plaats tegen de achtergrond van een snel veranderend economisch landschap. Nu de rente tot 2024 hoog zal blijven, worden overheden en centrale banken aangespoord om zich aan te passen en snel te schakelen om het “volgende normaal” in te voeren. Dit is een ideale gelegenheid voor vermogensprofessionals om de dialoog met hun klanten weer aan te halen of te versterken en ervoor te zorgen dat hun beleggingsaanpak en successieplanning steeds beantwoorden aan hun veranderende behoeften.

Tot slot is er vermogensbescherming. Het blijft een grote zorg voor vermogende particulieren en er worden strategieën ontwikkeld om vermogen te beschermen tegen onvoorziene risico’s en veranderende regelgeving. Hiervoor zijn flexibele en flexibele tools nodig die strategieën voor vermogens- en opvolgingsplanning kunnen combineren met de opbouw van duurzame en gediversifieerde beleggingsportefeuilles. Het is essentieel om te kunnen beleggen in een breed gamma aan activaklassen en om snel te kunnen reageren op marktveranderingen. Volgens een recent onderzoek van Goldman Sachs [2] a onder 166 familiebeleggingsmaatschappijen wijzen family offices momenteel gemiddeld 28% van hun portefeuilles toe aan beursgenoteerde aandelen, 26% aan private equity, 12% aan contanten, 10% aan vastrentende waarden, 9% aan privaat vastgoed en infrastructuur, 6% aan hedgefondsen, 3% aan private kredieten en 1% aan grondstoffen (door afronding kunnen de percentages afwijken van 100%).

Met een van de meest gediversifieerde beleggingsuniversums in Europa biedt de Luxemburgse levensverzekering een flexibel beleggingsplatform voor vermogende particulieren en hun adviseurs die hun vermogen willen diversifiëren en veiligstellen, vooral dankzij een van de sterkste beschermingsregimes voor verzekeringnemers ter wereld.

Ongeacht de kwaliteit van uw oplossingen is uitmuntende service essentieel

Maar de kern van alles was het woord dat steeds terugkwam in mijn gesprekken: “service”. En dit is waar financiële dienstverleners duidelijk het verschil kunnen maken.
 

Technologie verandert de manier waarop we ons vermogen beheren, onze nalatenschap plannen en vooral de manier waarop we onze partners en klanten van dienst zijn. Digitale platforms, geautomatiseerde tools en artificiële intelligentie maken niet alleen een efficiënter en veiliger financieel beheer mogelijk, maar stellen vermogensbeheerders ook in staat om hun klanten een betere ervaring te bieden. Deze tools stroomlijnen niet alleen processen, maar bieden ook meer toegankelijke en kosteneffectieve opties voor individuen en gezinnen om hun financiële vermogen te plannen. De integratie van technologie in onze belangrijkste operationele processen, zoals een digitaal serviceplatform dat 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar is, geautomatiseerde analyse van risicoprofielen en realtime verificatie van informatie voor antiwitwascontroles (AML), heeft al enkele jaren bijgedragen aan het verhogen van onze operationele efficiëntie. Maar het brengt ook een uitdaging met zich mee: de toenemende digitalisering van activa en financiële informatie brengt risico’s met zich mee op het gebied van cyberbeveiliging. De bescherming en versleuteling van gevoelige gegevens is van het grootste belang en moet de absolute prioriteit van onze sector zijn.

Vermogens- en estate planning valoriseren

De vermogens- en estate planning-industrie evolueert als reactie op een groot aantal factoren, waaronder veranderingen in de regelgeving, technologische vooruitgang en veranderende maatschappelijke waarden. In dit dynamische landschap moeten individuen en gezinnen voorzichtig te werk gaan en advies inwinnen bij gespecialiseerde professionals. Een holistische benadering van vermogens- en opvolgingsplanning is essentieel en omvat niet alleen financiële groei, maar ook criteria op het gebied van milieu, maatschappij en governance.

Hoewel uitgebreide planning een zekere mate van vooruitziendheid vereist, maakt onze steeds onvoorspelbaardere wereld vermogensplanning nog moeilijker. Deze toegenomen complexiteit kan een kopzorg betekenen voor vermogende families die op zoek zijn naar bescherming, eenvoud en flexibiliteit.

De Luxemburgse levensverzekeringssector bevindt zich op het kruispunt van private banking, vermogensbeheer en verzekeringen en is ideaal geplaatst om de veranderende behoeften en eisen van vermogende families te beoordelen, na te leven en erop in te spelen.