Dit artikel was initieel gepubliceerd op Paperjam. Lees het artikel in zijn oorspronkelijke versie hier.

Nu we weer een bewogen jaar hebben afgesloten, blikken we vooruit naar de komende twaalf maanden. Hoewel de behoeften op lange termijn dezelfde blijven, zien we grote verschuivingen in hoe vermogende particulieren (HNWI) aankijken tegen vermogens- en successieplanning, waardoor hun adviseurs en dienstverleners zichzelf moeten heruitvinden, innoveren en evolueren.

 

Vier belangrijke trends om in de gaten te houden:

1) Wereldwijde inflatie zal niet verdwijnen

De sterke inflatiedruk onder invloed van de geopolitieke onzekerheid en een energiecrisis heeft het risico van een wereldwijde recessie aanzienlijk vergroot. Hierdoor is het twijfelachtig of de markten op korte termijn nog een mooie groei kunnen voorleggen. Deze krachtige mix betekent enerzijds dat centrale banken overal ter wereld zich waarschijnlijk genoodzaakt zullen zien de rente te blijven verhogen, zoals de Europese Centrale Bank, de Fed en de Bank of England blijven signaleren.
 
Anderzijds staat er een aanzienlijke hoeveelheid cash klaar om belegd te worden. Cruciaal is dat de aanhoudende vrees voor "casherosie", in combinatie met het feit dat private markten nog steeds worden beschouwd als een hedge tegen marktvolatiliteit, de vraag naar private equity en andere alternatieve activa zal blijven stimuleren.
 
Dat blijkt ook uit de belangstelling voor en de blootstelling aan alternatieven, die een hoger rendement en diversificatie ten opzichte van de publieke markten nastreven. Volgens het private-equitybedrijf Connection Capital heeft 75% van de respondenten van HNWI's ten minste 10% van hun portefeuille toegewezen aan alternatieve beleggingen[1]. Fintechbedrijf Delio ontdekte bovendien dat 94% van de vermogensbeheerders over de hele wereld hun klanten al toegang biedt tot alternatieve activa of zich opmaakt om aan de stijgende vraag te voldoen. Ongeveer negen op de tien (88%) gaven ook aan dat klanten steeds vaker toegang zoeken tot illiquide beleggingen[2].

2) Onzekerheid leidt tot nog meer verdere onzekerheid

Landen overal ter wereld hebben te kampen met inflatie, maar ook met sociale instabiliteit, toenemende geopolitieke onzekerheid en de oplopende staatsschuld en de gevolgen daarvan. Dergelijke omwentelingen wijzen op mogelijke toekomstige regeringsverschuivingen, zoals reeds in sommige Europese en Latijns-Amerikaanse landen werd gezien. Die 'nieuwe wind' gaat ook gepaard met de verwachting van een stijgende belastingdruk, die vaak meer gericht is op vermogende ondernemers en (ultra) vermogende families .
 
Door te anticiperen op dergelijke trends, gaat dit klantensegment zich nog meer richten op hun vermogens- en successieplanning. Ze gaan actief op zoek naar manieren om ervoor te zorgen dat hun vermogen meeneembaar is.
 
Hierdoor is er meer belangstelling gekomen voor instrumenten voor vermogensstructurering op maat, waarmee op een eenvoudige en efficiënte manier aan hun complexe behoeften kan worden voldaan. Het gaat bijvoorbeeld om het aanwijzen van begunstigden, het beschermen van portefeuilles tegen marktvolatiliteit of het zorgen dat hun vermogen overdraagbaar is naar verschillende jurisdicties. Dat kan inhouden dat een effectenportefeuille wordt ondergebracht in een levensverzekeringsoplossing

3) Nog meer inzetten op duurzaamheid

Lnteressant is dat vermogende mensen bij eerdere economische omwentelingen niet zozeer rekening hielden met milieu-, sociale en governance-overwegingen (ESG), maar dat ESG in dit klimaat op de voorgrond is gekomen. Volgens het jaarlijkse onderzoek van Julius Baer onder adviseurs van ultra-vermogende particulieren is ESG in feite het beleggingsonderwerp dat de afgelopen vijf jaar het meest aan belang heeft gewonnen.[3]
 
Volgens Stonehage Fleming[4]zei 55% van de vermogende families in juni 2020 dat zij ESG- of duurzame principes toepasten in hun beleggingsaanpak. Dat is sindsdien alleen maar toegenomen. Uit een onderzoek van Taylor Wessing van mei 2022 bleek dat 66% van de vermogende particulieren beleggingen doet die milieu-, sociale en governancecriteria volgen, waarbij de helft (50%) zegt dat het creëren van 'een nalatenschap waarvoor zij herinnerd zullen worden' de belangrijkste factor is die bepaalt hoe zij hun vermogen gebruiken [5].
 
En het is de verschuiving onder die (ultra) vermogende particulieren en families en de zogenaamde "Grote Vermogensoverdracht" tussen generaties die zich heeft gemanifesteerd als een van de belangrijkste drijfveren voor innovatie en productontwikkeling waarmee deze positie kan worden omgezet in echte impact.
 
Naarmate de verwachtingen van (ultra) vermogende particulieren en families evolueren, is de vermogensbeheersector gedreven om daarop in te spelen. Adviseurs zijn zich ervan bewust dat het cruciaal is om te anticiperen op de behoeften en verwachtingen van hun klanten, hen tegemoet te komen en erop in te spelen.  

4) Digitale flexibiliteit legt de lat hoger voor de dienstverlening.

Het "nieuwe normaal" na Covid heeft ook de digitalisering van de financiële diensten in de hand gewerkt, waardoor segmenten van de sector zich snel moesten aanpassen aan dienstverlening op afstand. De stakeholders in de sector verwachten dan ook een efficiëntere, compliant, veilige en algemeen consistente gebruikerservaring. Consistentie is de sleutel. Dienstverlening, operationele efficiëntie en toegankelijkheid, gekoppeld aan expertise en lokale kennis die de marktmakers van morgen zullen bepalen.
 
Een robuuste, flexibele en holistische digitale propositie is essentieel om dit te bereiken. Dat verbetert niet alleen de servicemogelijkheden en de operationele efficiëntie, maar verhoogt ook de betrouwbaarheid door stroomlijning en, waar mogelijk, integratie van de eigen systemen met die van strategische zakenpartners. Maar door deze grotere digitalisering dreigen de cruciale banden tussen aanbieders en klanten, die doorgaans door persoonlijke contacten zijn opgebouwd, te verzwakken.
 
De sleutel om dit aan te pakken is te blijven investeren in mensen en talent, en verder systemen op te bouwen waarmee ze zich kunnen concentreren op het koesteren van die relaties en het aantonen van hun expertise.

Naarmate het geopolitieke en economische klimaat blijft evolueren, zal de behoefte aan deskundig advies om de veranderende wet- en regelgeving in goede banen te leiden alleen maar toenemen.
 
Dergelijke complexe en veranderlijke omstandigheden vereisen een flexibele maar alomvattende oplossing voor vermogensstructurering om zich daaraan aan te passen. Dit is essentieel als de sector (vermogende) particulieren wil ondersteunen in hun ambitie om vermogen te beschermen, te behouden en door te geven aan toekomstige generaties.
 
Daarom is Vermogensverzekering een belangrijke toegangspoort voor een toenemend aantal (vermogende) particulieren en hun adviseurs om hun strategieën voor vermogensplanning te activeren. Cruciaal is dat in een tijd van verhoogde wereldwijde onzekerheid deze oplossingen de broodnodige gemoedsrust kunnen bieden.