Lire l'article en français.

De Wet van 28 december 2023 houdende diverse fiscale bepalingen voorziet een aanpassing van artikel 362bis van het Wetboek van Inkomstenbelasting (WIB) en dit heeft een belangrijk gevolg voor Belgische vennootschappen die het TAK 6-kapitalisatiecontract hebben onderschreven of willen onderschrijven. Het is een heel positieve evolutie dat deze Wetswijziging het fiscale regime van het TAK 6-kapitalisatiecontract onderschreven door een Belgische vennootschap vastlegt.

In tegenstelling tot de vroegere Rulings is de Wetswijziging definitief, zodat er nu dus rechtszekerheid bestaat wat betreft de fiscale behandeling van dit soort contract.

Onze vermogensplanner die gespecialiseerd is in de Belgische markt, Nicolaas Vancrombrugge, heeft de belangrijkste punten van deze nieuwe wet voor u samengevat in een PDF-document.

  • De Wet van 28 december 2023 houdende diverse fiscale bepalingen voorziet een aanpassing van artikel 362bis van het Wetboek van Inkomstenbelasting (WIB) en dit heeft een belangrijk gevolg voor Belgische vennootschappen die het TAK 6-kapitalisatiecontract hebben onderschreven of willen onderschrijven. Het is een heel positieve evolutie dat deze Wetswijziging het fiscale regime van het TAK 6-kapitalisatiecontract onderschreven door een Belgische vennootschap vastlegt. In tegenstelling tot de vroegere Rulings is de Wetswijziging definitief, zodat er nu dus rechtszekerheid bestaat wat betreft de fiscale behandeling van dit soort contract.

  • Vennootschappen die het TAK 6-kapitalisatiecontract hebben onderschreven dienen vanaf het boekjaar 2024 op jaarlijkse basis (meer bepaald op het einde van elk boekjaar) de latente, niet-gerealiseerde meer- of minderwaarden van het TAK 6-kapitalisatiecontract tot uitdrukking te brengen in hun boekhouding, met de bijhorende jaarlijkse fiscale impact (afhankelijk van de al dan niet gerealiseerde meer- of minderwaarde).

  • Het nieuwe systeem leidt op geen enkele manier tot een verhoging van de fiscaliteit van toepassing op het TAK 6-kapitalisatiecontract. Dit behoudt zijn neutrale en eenvoudige fiscaliteit. Zo onder meer is er bij de instap geen premietaks van 4,4% (van toepassing voor rechtspersonen) verschuldigd.

  • Het aanhouden en beheren van een beleggingsportefeuille door een Belgische vennootschap is ingewikkeld en vraagt heel wat opvolging op administratief, boekhoudkundig en fiscaal gebied. Het TAK 6-kapitalisatiecontract zal in vele gevallen hierop een antwoord bieden.

  • Binnen het TAK 6-kapitalisatiecontract kan steeds worden geïnvesteerd in alle soorten van investeringsproducten volgens het eigen, geïndividualiseerd risicoprofiel van de vennootschap die het contract heeft onderschreven.
 
Capbond-pdf-FR.png