• Dit baanbrekende onderzoek naar vermogensbeheer wil de huidige percepties, uitdagingen, behoeften en toekomstvooruitzichten van vermogens- en successieplanners in heel Europa in kaart brengen.

  • Het biedt een waardevolle analyse van het landschap en een perceptieonderzoek dat de hele Europese sector van het vermogensbeheer ten goede zal komen.

  • De enquête zal deze maand worden bezorgd aan professionals in de sector van het vermogensbeheer in heel Europa.

Uitnodiging tot deelname aan onze
Enquête European Wealth Assurance

Lombard International Assurance S.A., de Europese marktleider inzake vermogens- en successieplanningsoplossingen voor vermogende particulieren, families en instellingen, heeft vandaag aangekondigd dat het een pan-Europese analyse van unit-linked levensverzekeringen, ook bekend als vermogensverzekeringen, lanceert in partnership met Accenture.
 
Oplossingen opgebouwd rond vermogensverzekeringen worden steeds vaker gebruikt door professionals in de vermogens- en successieplanning in heel Europa. Ze hebben immers enkele unieke troeven, waaronder flexibiliteit, overdraagbaarheid, diversificatie van de activa en bescherming.
 
Lombard International Assurance nodigt de professionals in het vermogensbeheer uit om anoniem deel te nemen aan dit onderzoek. Dat zijn onder andere private bankers, onafhankelijke vermogens- en financieel adviseurs, verzekeringsmakelaars, family offices, asset managers en fiscaal advocaten, die ten dienste staan van vermogende cliënten en families. De enquête wil peilen naar hun inzichten en deze analyseren. Ze wil een volledige analyse maken van de manier waarop vermogensplanningsoplossingen op basis van verzekeringen worden gepercipieerd, gebruikt en overwogen in heel Europa, zowel nu als in de toekomst.
 
De enquête zal de input verzamelen van professionals die gevestigd zijn in België, Finland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Luxemburg, Noorwegen, Portugal, Spanje, Zweden, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. 
 
Een samenvattend verslag van de resultaten en belangrijkste bevindingen zal worden gepubliceerd in Q4 2020.
 
Jurgen Vanhoenacker, Executive Director, Sales & Wealth Structuring, Lombard International Assurance, licht toe: ‘We slaan graag de handen in elkaar met Accenture om deze baanbrekende analyse van de markt te lanceren. Unit-linked levensverzekeringen maken steeds meer opmars als een tool voor vermogens- en successieplanning. Als Europese marktleider willen wij dan ook graag de ideeën, visies en percepties van professioneel adviseurs leren kennen. De resultaten van deze enquête zullen de sector een beter beeld geven van de behoeften van partners en hun cliënten. Zo blijven we innovatief en relevant. Mensen zullen spontaan aan ons denken omdat we cliënten helpen om hun vermogen te beschermen, te vrijwaren en door te geven aan de volgende generaties.  We kijken erg uit naar de resultaten van deze enquête, zeker in het kader van de recente Covid-19 pandemie, en naar de manier waarop dit in Europa onze manier van zakendoen verandert.'
 
Emiliano Luzzi, Insurance Lead, Accenture Luxembourg, voegt eraan toe: ‘Accenture Luxemburg is zijn expertise op het vlak van unit-linked levensverzekeringen actief aan het uitbreiden. Dat zorgt er immers voor dat Accenture steeds de meest passende en actuele oplossingen kan aanbieden aan zijn cliënten. Dankzij de lancering van onze allereerste pan-Europese marktstudie, in samenwerking met Lombard International Assurance, zullen wij niet enkel belangrijke inzichten in de markt verwerven, maar ook nauw samenwerken met onze cliënten. We kunnen zo snel inspelen op nieuwe trends en evoluties die de markt beïnvloeden.  Bovendien zal onze studie ook aan het licht brengen in welke mate de digitale transformatie in de context van Covid-19 speelt en hoeveel vraag er naar is. Tot slot zullen de resultaten van ons onderzoek de positie van Accenture Luxemburg als betrouwbare en erkende partner verder versterken. Tegelijkertijd zullen we hierdoor ook een voortrekkersrol kunnen spelen in de verdere digitalisering van de levensverzekeringssector.'