Lombard International Assurance S.A., de Europese marktleider inzake oplossingen voor vermogensstructurering en successieplanning op basis van unit-linked levensverzekeringsoplossingen bestemd voor vermogende personen, hun families en instellingen, kondigt vandaag aan dat het voortaan een vereenvoudigde procedure volgt die toegang biedt tot zijn Wealth Preservation Life Cover (WPLC) optie. Het betreft een bescherming die uniek is op de markt in het kader van Tak-23 levensverzekeringscontracten en waarbij het kapitaal gewaarborgd wordt bij overlijden van de verzekerde indien de beleggingsresultaten niet bevredigend zouden zijn.

 

WPLC is een tool voor vermogensplanning in de vorm van een vrijblijvende en bijkomende afdekkingsoptie in het kader van een Tak-23 levensverzekeringscontract. De bedoeling is om de gevolgen van correcties op de financiële markten voor de onderliggende fondsen in het contract uit te vlakken. Wanneer deze optie wordt geactiveerd, wordt concreet gezien het beschikbare bedrag voor de begunstigden bij overlijden van de verzekerde behouden, voor zover de eventuele daling van de onderliggende beleggingen binnen de perken blijft. Dankzij deze oplossing kan men de waarde van het vermogen dat wordt overgedragen aan de aangeduide begunstigde(n) bij overlijden van de verzekerde (of van de laatste verzekerde) beschermen.

De vraag naar de WPLC-oplossing zit sterk in de lift. Daarom heeft Lombard International Assurance S.A. beslist om de toegang ertoe te vereenvoudigen. Zo volstaat het voor de meeste cliënten tussen 16 en 74 jaar die deze optie willen nemen voortaan om enkele vragenlijsten in te vullen en te ondertekenen. Als gevolg hiervan is het niet langer noodzakelijk om grondige medische onderzoeken te moeten ondergaan, die weinig praktisch zijn in deze uitzonderlijke periode . [1]

Nicolas Demarest, Head of BeLux, legt uit:Als Europese marktleider op het vlak van Luxemburgse unit-linked levensverzekeringen – Tak-23 in België – moeten wij flexibel zijn en ons aanpassen aan de noden van onze partners en cliënten, en dat in alle omstandigheden. Zo hebben we bijvoorbeeld onlangs een verkoopplatform op afstand op punt gesteld dat aansluit bij de behoeften van onze partners. Zo kunnen we hen helpen om hun activiteiten verder te zetten. Hoewel Wealth Preservation Life Cover een optie is die we al vele jaren aanbieden, is er bijzonder veel vraag naar in de uitzonderlijke tijden die we nu meemaken.

De markten zijn volatiel en de westerse economieën zijn bijna volledig tot stilstand gekomen. Mensen beseffen plots dat een overlijden heel onverwacht kan komen. Onze cliënten hechten daarom nog meer belang aan vermogens- en successieplanning. Ze willen eveneens blijven beleggen op de financiële markten om in te spelen op de kansen die zich aandienen. Het was voor ons daarom een must om de toegang tot deze oplossing te vereenvoudigen.”

Didier Debroux, Head of Belgian Branch, voegt eraan toe: “Het vermogen overdragen aan zijn familie en naasten is een ernstige zaak. De Covid-19 pandemie heeft geleid tot heel wat onzekerheid, volatiliteit en een gebrek aan voorspelbaarheid. Dat creëert ongerustheid bij vermogende cliënten en families. Die doen immers steeds vaker een beroep op tools waarmee ze in alle gemoedsrust hun vermogen kunnen overdragen aan de volgende generaties. De WPLC-optie is in dat opzicht een fantastische oplossing, want ze zorgt voor gemoedsrust bij de verzekeringsnemer. Ze vormt een aanvulling op de voordelen die eigen zijn aan een Tak-23 levensverzekeringscontract, namelijk overdraagbaarheid, flexibiliteit en gunstige fiscaliteit. Het vereenvoudigen van de toegang tot deze optie, aan de hand van een tool die aansluit bij de huidige situatie, bewijst eens te meer ons engagement. We willen namelijk een gamma van passende oplossingen aanbieden die beantwoorden aan de behoeften van onze cliënten op het vlak van vermogen en successie.”

Niet-contractueel voorbeeld van de werking van de Wealth Preservation Life Cover optie

 
[1] De afdekking moet eerst worden aanvaard, wat met name afhankelijk is van de gezondheidstoestand van de cliënt. Voor elke aanvraag kunnen bijkomende inlichtingen en tests worden gevraagd indien dit noodzakelijk blijkt uit de analyse van de vragenlijsten.