Lombard International Assurance publiceert exclusief rapport van zijn analyse van de Europese Beleggingsverzekeringssector

  • De bevindingen van een unieke analyse van Lombard International Insurance van de Europese Beleggingsverzekeringssector (Tak 23) zijn nu beschikbaar in een exclusief rapport.

  • Het rapport, dat wordt samengevat in 5 delen, bevat inzichten van 677 vermogensprofessionals in 12 Europese rechtsgebieden.

  • Het gaat na op welke manier vermogensprofessionals Beleggingsverzekeringen (Tak 23) gebruiken, bekijken en overwegen als een successieplanningtool.

Lombard International Assurance S.A., een vooraanstaande aanbieder van levensverzekeringen voor vermogende families en instellingen, heeft vandaag het rapport gepubliceerd van haar baanbrekend Europees -onderzoek van de levensverzekeringsbranche, dat is uitgevoerd in samenwerking met Accenture Luxemburg.
 
Dit uniek onderzoek biedt een grondige Pan-Europese analyse van beleggingsverzekeringen, ook bekend als Tak 23 ‘Fonds Dédié’ in België. De bevindingen schetsen een erg waardevol beeld van de beweegredenen, uitdagingen en vooral de opportuniteiten voor de Beleggingsverzekeringssector, die zich probeert aan te passen en te evolueren naar de veranderende demografische en economische omgeving en de steeds meer geavanceerde behoeften inzake vermogens- en successieplanning van vermogende particulieren.
 
De vragenlijst, die vorig jaar werd verstuurd aan vermogensprofessionals in alle belangrijke landen in Europa, werd verspreid in zeven verschillende talen. Dit leverde een aanzienlijke steekproef van 677 respondenten in 12 verschillende rechtsgebieden op.
 
Het rapport bevat de bevindingen van vermogensprofessionals uit het Verenigd Koninkrijk, België, Finland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Luxemburg, Noorwegen, Portugal, Spanje, Zweden en Zwitserland. De enquête onderzocht de rol van Beleggingsverzekeringsoplossingen in vermogensplanning en hoe deze oplossingen door vermogensprofessionals worden ervaren en gebruikt. Ook werden de voorkeursalternatieven voor beleggingsverzekeringen, de belangrijkste criteria voor de keuze van een aanbieder van deze verzekeringen en hun verwachtingen op het gebied van dienstverlening in kaart gebracht.
 
Stuart Parkinson, Lombard International Group CEO, legt uit: “We hebben deze eerste enquête opgesteld om een beter inzicht te krijgen in de manier waarop vermogensprofessionals actief unit-linked levensverzekeringen overwegen en gebruiken, in de belangrijkste Europese landen.  Het resulterende rapport biedt een geweldig inzicht in de gedachten, opvattingen en percepties van vermogensadviseurs, zodat we kunnen blijven innoveren en hen en hun cliënten beter van dienst kunnen zijn bij het beschermen, behouden en doorgeven van vermogen aan toekomstige generaties. Het is erg positief dat de resultaten van de enquête aangeven dat Beleggingsverzekeringen steeds vaker worden gebruikt en een relevante oplossing zijn voor vermogens- en successieplanning.”
 
Jurgen Vanhoenacker, Executive Director, Business Development and Wealth Structuring, Lombard International Assurance, voegt eraan toe: "Uit de bevindingen van het rapport blijkt ook dat de toenemende regelgeving, de ingrijpende digitale revolutie en de aanstaande overdracht van vermogen tussen generaties de fundamentele uitdagingen en kansen zijn die door vermogensprofessionals in heel Europa naar voren zijn gebracht. In een tijd waarin de familierelaties, de globale levensstijl en de investeringsbehoeften van de moderne vermogende familie evolueren en steeds gesofisticeerder worden, biedt dergelijk onderzoek waardevolle inzichten om onze sector vorm te helpen geven en toekomstbestendig te maken.
 
Martin Wolfram, Country Managing Director at Accenture Luxembourg, gaat verder: "De onderzoeksresultaten tonen aan dat er behoefte is aan innovatie en meer convergentie tussen levensverzekerings- en vermogensbeheerproducten. De sector wordt immers geconfronteerd met toenemende eisen van digitale klanten die willen dat hun financiële dienstverlener oplossingen biedt die hen helpen hun financiële doelen te bereiken.  Uit het onderzoek blijkt dat aanbieders die het belang inzien van innovatieve oplossingen die vermogensbeheerders aan hun cliënten kunnen aanbieden, de digitale transformatie in de levensverzekeringssector verder zullen stimuleren."

 

Methodologie


De enquête werd vertaald en verspreid in zeven verschillende talen en verstuurd aan actieve vermogensprofessionals in heel Europa.  Ze bestond uit 24 vragen en was onderverdeeld in 3 delen. Doel van de enquête was anoniem standpunten en meningen te verzamelen, te analyseren en te detailleren om een overzicht te krijgen van de wijze waarop in heel Europa, nu en in de toekomst, tegen oplossingen voor vermogensplanning op basis van verzekeringen wordt aangekeken, en hoe deze worden gebruikt en overwogen.
 
De enquête, die in samenwerking met Accenture Luxembourg is uitgevoerd, werd tussen 15 september 2020 en 31 oktober 2020 uitgevoerd 'in het veld' en heeft een steekproef van 677 in 12 rechtsgebieden opgeleverd. Aangezien de respondenten de gelegenheid kregen om sommige vragen over te slaan, varieert het aantal antwoorden in de enquête.
 
De top 5 van geografische locaties waren Luxemburg (21%), Zwitserland (15,3%), Frankrijk (14,2%), Italië (13,8%) en Duitsland (9,4%). Deze geografische spreiding sluit aan bij Lombard International Assurance's netwerk van betrouwbare partners in Europa, waaronder private bankers, onafhankelijke vermogens- en financiële adviseurs, verzekeringsmakelaars, family officers, onafhankelijke vermogensbeheerders en fiscaal juristen die tegemoet komen aan de behoeften van vermogende klanten en families.