Digitalisering neemt hoge vlucht nu Vermogensverzekeringen zich aanpassen aan nieuwe evoluties

Digitalisering neemt hoge vlucht nu Vermogensverzekeringen zich aanpassen aan nieuwe evoluties

Belangrijkste bevindingen

  

75%

 

van de in Europa gevestigde vermogensprofessionals verwacht dat de sector van de Vermogensverzekeringen de komende drie jaar 'sterk' tot 'zeer sterk' zal digitaliseren. Klantendiensttechnologie, cyberveiligheid en mobiele technologieën komen naar boven als belangrijke elementen die steunen op technologie.

Ruimte voor verbetering

Er is duidelijk nog ruimte voor verbetering op het vlak van de kwaliteit van het huidige digitale aanbod van bestaande aanbieders van Vermogensverzekeringen. De algemene tevredenheid over de beschikbare diensten behaalt momenteel immers slechts een gemiddelde score van 2,89 op een schaal van 5 (waarbij 5 staat voor 'erg tevreden').

22%

 

Wanneer werd gevraagd naar aanvullende diensten die aanbieders van Vermogensverzekeringen zouden moeten voorzien, antwoordde meer dan één op vijf (22%) dat hun keuze vooral uitgaat naar ' 100% digitale onderschrijving van klanten/e-functionaliteiten'

 

Belangrijkste bevindingen

 

Recent onderzoek van Lombard International Assurance S.A., een vooraanstaande aanbieder van op verzekeringen gebaseerde oplossingen voor vermogens-, overdracht- en successieplanning voor vermogende particulieren, families en instellingen, toont aan dat in Europa gevestigde vermogensprofessionals een enorme digitaliseringsgolf verwachten in de sector van de Vermogensverzekeringen. Driekwart (75%) verwacht immers dat de sector de komende drie jaar 'sterk' tot 'zeer sterk' zal digitaliseren.

Dit unieke rapport betreffende de Europese Sector van Vermogensverzekeringen, dat medio maart 2021 werd gepubliceerd en werd gerealiseerd in samenwerking met Accenture Luxemburg, biedt een diepgaande pan-Europese analyse van de markt van unit-linked levensverzekeringen, eveneens bekend als Tak-23 of Vermogensverzekeringen. Uit de resultaten blijkt dat er duidelijk behoefte bestaat aan betere digitaal ondersteunde diensten en aan een betere sociale omgeving die afhankelijk is van technologie, indien de sector zijn bestaansreden wil behouden voor zijn belangrijkste belanghebbenden, die bestaan uit vermogensprofessionals en hun vermogende klanten.

Interessant is dat het rapport aantoont dat de verwachtingen in de verschillende rechtsgebieden sterk uiteenlopen. Van de in België gevestigde respondenten antwoordde bijna iedereen (93%) dat zij verwachten dat de markt voor Vermogensverzekeringen de komende drie jaar ‘sterk’ tot ‘zeer sterk’ zal digitaliseren. Frankrijk en Italië behoren ook tot de meest vooruitstrevende landen, met cijfers van respectievelijk 90% en 80%. De in het VK gevestigde professionals blijken het meest onzeker over de mate van digitalisering in de komende drie jaar, waarbij 15% expliciet een "zeer lage" mate van digitalisering verwacht - ongeveer drie keer het Europese gemiddelde (6%).

Digitale vaardigheden staan hoog op het lijstje wanneer we kijken naar de belangrijkste criteria die vermogensprofessionals gebruiken wanneer zij een geschikte aanbieder van Vermogensverzekeringen willen kiezen. Uit het rapport blijkt dat 'digitale dienstverleningsplatforms en het aanbod op digitale kanalen' op de vierde plaats staat. De top drie bestaat uit 'snelle en efficiënte dienstverlening’, 'goede relaties en communicatie met het team van de verzekeringsmaatschappij' en 'technische kennis en expertise'.

De belangrijke rol van technologie om de dienstverlening te verbeteren

De digitale evolutie in de sector moet nog verder verbeteren. Vermogensprofessionals zijn immers niet onder de indruk van de kwaliteit van het huidige digitale aanbod van bestaande aanbieders van Vermogensverzekeringen. De algemene tevredenheid over de beschikbare diensten kreeg immers maar een zwakke gemiddelde score van 2,89 op een schaal van 5 (waarbij 5 staat voor 'erg tevreden').  Er blijkt vooral een lacune te zijn op het vlak van simulatietools en smartphonetoepassingen. De vermogensprofessionals die gevestigd zijn in Frankrijk en Portugal bleken het meest tevreden te zijn. Het digitale dienstenaanbod dat zij krijgen, geven ze een score van respectievelijk 3,5 en 3,6 op 5. Toch blijkt hieruit dat er nog wat werk aan de winkel is. 

Het rapport benadrukt eveneens de fundamentele rol die technologie speelt bij het leveren van een betere dienstverlening, sterkere beveiliging en een meer mobiele ervaring. Toen in Europa gevestigde vermogensprofessionals werd gevraagd welke technologieën zij het belangrijkst vonden, noemden de respondenten 'klantendiensttechnologie', 'cyberveiligheid' en 'mobiele technologieën' als de top drie.

De honger naar digitalisering is nog niet gestild

Een rode draad doorheen het rapport is de cruciale rol die digitalisering zal spelen in de evolutie van de sector van de Vermogensverzekeringen. Uit de ideeën van vermogensprofessionals over de ontwikkeling van het toekomstige aanbod van aanbieders van Vermogensverzekeraars blijkt dat een beter digitaal aanbod essentieel is. Wanneer hen werd gevraagd naar aanvullende diensten die aanbieders van Vermogensverzekeringen zouden moeten voorzien, antwoordde meer dan één op vijf (22%) dat hun keuze vooral uitgaat naar '100% digitale onderschrijving van klanten/e-functionaliteiten', terwijl 'innovatieve oplossingen op basis van behoeften' op de tweede plaats kwam (18%). Digitalisering komt opnieuw naar voren in hun derde prioriteit, m.n. een sterke vraag 'digitale oplossingen om de kosten van klantenwerving te verlagen en de productiviteit van de makelaars te verbeteren' (16%).

 
 

Ontdek meer

 
 

Methodologie

 

24

 

Het aantal vragen waaruit de bevraging bestond

7

 

Het aantal talen waarin de bevraging werd vertaald

677

 

In Europa gevestigde deelnemers uit de vermogenssector

12

 

Behandelde rechtsgebieden

De enquête werd vertaald en verspreid in zeven verschillende talen en verstuurd aan actieve vermogensprofessionals in heel Europa. Ze bestond uit 24 vragen en was onderverdeeld in 3 delen. Doel van de enquête was anoniem standpunten en meningen te verzamelen, te analyseren en te detailleren om een overzicht te krijgen van de wijze waarop in heel Europa, nu en in de toekomst, tegen oplossingen voor vermogensplanning op basis van verzekeringen wordt aangekeken, en hoe deze worden gebruikt en overwogen.

De enquête, die in samenwerking met Accenture Luxembourg is uitgevoerd, werd tussen 15 september 2020 en 31 oktober 2020 uitgevoerd 'in het veld' en heeft een steekproef van 677 in 12 rechtsgebieden opgeleverd. Aangezien de respondenten de gelegenheid kregen om sommige vragen over te slaan, varieert het aantal antwoorden in de enquête.

De top 5 van geografische locaties waren Luxemburg (21%), Zwitserland (15,3%), Frankrijk (14,2%), Italië (13,8%) en Duitsland (9,4%). Deze geografische spreiding sluit aan bij Lombard International Assurance's netwerk van betrouwbare partners in Europa, waaronder private bankers, onafhankelijke vermogens- en financiële adviseurs, verzekeringsmakelaars, family officers, onafhankelijke vermogensbeheerders en fiscaal juristen die tegemoet komen aan de behoeften van vermogende klanten en families.

N.B. Bij de vragen waarbij de respondenten werd gevraagd de keuzes te rangschikken, werd een schaal voorgesteld, waarbij 1 het belangrijkst en 10 het minst belangrijk was.