Europese vermogensprofessionals zijn unaniem over topcriteria om hun providers te kiezen

Europese vermogensprofessionals zijn unaniem over topcriteria om hun providers te kiezen

Belangrijkste bevindingen

 
 • In Europa gevestigde vermogensprofessionals in 12 landen stellen dat 'kwaliteitsvolle dienstverlening' het belangrijkste criterium is in de keuze voor een geprefereerde provider van Vermogensverzekeringen, ook bekend als Beleggingsverzekeringen of Tak-23 levensverzekeringen.

 • Het 'vermogen om complexe gevallen te beheren' stond bovenaan wanneer vermogensprofessionals gepeild werden naar de criteria die de samenwerking met providers van Beleggingsverzekeringen nog zouden verbeteren.

 • In het algemeen is er een duidelijke en aanzienlijke vraag naar een meer holistisch digitaal aanbod.

 

Bevindingen van het rapport

 

Les professionnels du patrimoine établis en Belgique affirment que la « rapidité et efficacité du service aux partenaires » constitue le critère le plus important pour choisir leur fournisseur privilégié d’assurance vie en unités de compte, selon les données d’un rapport issues d’une étude inédite menée par Lombard International Assurance S.A., leader en matière de solutions de structuration patrimoniale et successorale à travers l’assurance vie en unités de compte à destination des personnes fortunées, de leurs familles et des institutions. Les deuxième et troisième critères qu’ils identifient comme les plus importants sont les « compétences, expertises et connaissances techniques » et les « bonnes relations et communication avec la compagnie ».

In België gevestigde vermogensprofessionals zeggen dat 'snelheid en efficiëntie van de dienstverlening aan partners' het belangrijkste criterium is bij de keuze van hun geprefereerde Belegginsverzekering provider. Dat blijkt uit het European Wealth Assurance Report van Lombard International Assurance S.A, een vooraanstaande aanbieder van op verzekeringen gebaseerde oplossingen voor vermogens-, overdracht- en successieplanning voor vermogende particulieren, families en instellingen. De tweede en derde belangrijkste criteria die zij noemen zijn 'vaardigheden, deskundigheid en technische kennis' en 'goede relaties en communicatie met het bedrijf'.

Dit eerste rapport, dat werd opgesteld in samenwerking met Accenture Luxemburg, biedt een diepgaande pan-Europese analyse van Beleggingsverzekeringen, ook bekend als Tak-23 of Vermogensverzekeringen. De sector van de vermogensverzekeringen, die talrijke facetten heeft, bestaat uit verschillende aanbieders, die gevestigd zijn in verschillende rechtsgebieden over de hele wereld. Die gaan van zuivere aanbieders van Beleggingsverzekeringen tot grotere veelzijdige verzekeringsmaatschappijen, waarvan sommige zich richten op een specifiek aantal markten, en waarbij andere internationaler actief zijn.

Wanneer we kijken naar het ruimere landschap in Europa (zie gedetailleerde tabel hieronder), dan is 'kwaliteitsvolle dienstverlening' veruit het belangrijkste criterium bij de keuze voor een geprefereerde provider.'Goede relaties en communicatie', gevolgd door 'technische expertise en kennis' komen op respectievelijk de tweede en derde plaats.

Family Officers en onafhankelijke asset managers kozen allebei 'technische expertise/kennis' als het op één na belangrijkste criterium, met 'goede relaties en communicatie met het team van de verzekeringsmaatschappij' op de derde plaats.

Jurgen Vanhoenacker, Executive Director, Business Development and Wealth Structuring, licht toe: 'Op zo'n dynamische markt zijn expertise, dienstverlening en operationele uitmuntendheid belangrijke troeven voor aanbieders van vermogensoplossingen om zo sterke en duurzame banden te smeden met hun partners en cliënten op lange termijn. De vraag naar efficiënte en op maat gemaakte dienstverlening staat duidelijk hoog op de agenda van de vermogensprofessionals die in onze Europese enquête werden bevraagd. Een klantgerichte aanpak en permanente investeringen in innovatie, talenten en digitale infrastructuur liggen aan de grondslag van een gezonde benadering van uitstekende dienstverlening.'

De bevindingen van de enquête geven ook een uniek inzicht in de zaken die providers zouden moeten verbeteren volgens de vermogensprofessionals. Toen hen werd gevraagd naar de criteria die de samenwerking met hun providers van Beleggingsverzekeringen nog kan verbeteren, stond 'het vermogen om complexe zaken te beheren' bovenaan, gevolgd door 'een meer gedetailleerde opsplitsing van de kosten die cliënten aangerekend krijgen', en dan 'ondersteuning rond regelgevende aangelegenheden'.

Onafhankelijke vermogensbeheerders beschouwen 'een meer gedetailleerde opsplitsing van de kosten die cliënten aangerekend krijgen', als het belangrijkste criterium, gevolgd door 'het vermogen om complexe zaken te beheren' en 'het nakomen van deadlines'. Zij beschouwen opmerkelijk gezien 'de snelheid van de operationele processen verhogen' als een veel belangrijkere prioriteit dan het steekproefgemiddelde. Een gelijkaardige situatie zien we bij de verzekeringsmakelaars, die dit criterium op de vijfde plaats zetten.

Het is duidelijk dat er een aanzienlijke vraag is naar een meer holistisch digitaal aanbod. Vermogensprofessionals in alle landen beschouwden in het algemeen 'digitaal klantenplatform en aanbod op digitale kanalen' als hun vierde belangrijkste criterium. Er zijn echter een aantal landen die sterk vooruit willen met digitalisering. Zo zetten in Finland gevestigde professionals dit criterium op de tweede plaats, terwijl die in Frankrijk, Italië en Noorwegen zichzelf ook als digitaal progressief beschouwen en dit criterium op de derde plaats zetten.

 

Belangrijkste criteria van vermogensprofessionals per land voor de selectie van een aanbieder van Beleggingsverzekeringen

 

België

 1. Snelle & efficiënte partnerdiensten
 2. Technische expertise & kennis
 3. Goede relaties en communicatie

Finland

 1. Snelle & efficiënte partnerdiensten
 2. Digitaal klantenplatform en aanbod
 3. Goede relaties en communicatie

Frankrijk

 1. Snelle & efficiënte partnerdiensten
 2. Goede relaties en communicatie
 3. Digitaal klantenplatform en aanbod

Duitsland

 1. Technische expertise & kennis
 2. Snelle & efficiënte partnerdiensten
 3. Faire vergoedingen / hoge toegevoegde waarde

Italië

 1. Snelle & efficiënte partnerdiensten
 2. Goede relaties en communicatie
 3. Digitaal klantenplatform en aanbod

Luxemburg

 1. Snelle & efficiënte partnerdiensten
 2. Goede relaties en communicatie
 3. Technische expertise & kennis

Noorwegen

 1. Snelle & efficiënte partnerdiensten
 2. Goede relaties en communicatie
 3. Digitaal klantenplatform en aanbod

Portugal

 1. Goede relaties en communicatie
 2. Technische expertise & kennis
 3. Snelle & efficiënte partnerdiensten

Spanje

 1. Goede relaties en communicatie
 2. Snelle & efficiënte partnerdiensten
 3. Technische expertise & kennis

Zweden

 1. Snelle & efficiënte partnerdiensten
 2. Goede relaties en communicatie
 3. Technische expertise & kennis

Zwitserland

 1. Snelle & efficiënte partnerdiensten
 2. Technische expertise & kennis
 3. Goede relaties en communicatie

VK

 1. Technische expertise & kennis
 2. Snelle & efficiënte partnerdiensten
 3. Goede relaties en communicatie
 
 

Ontdek meer

 
 

Methodologie

 

24

 

Het aantal vragen waaruit de bevraging bestond

7

 

Het aantal talen waarin de bevraging werd vertaald

677

 

In Europa gevestigde deelnemers uit de vermogenssector

12

 

Behandelde rechtsgebieden

De enquête werd vertaald en verspreid in zeven verschillende talen en verstuurd aan actieve vermogensprofessionals in heel Europa. Ze bestond uit 24 vragen en was onderverdeeld in 3 delen. Doel van de enquête was anoniem standpunten en meningen te verzamelen, te analyseren en te detailleren om een overzicht te krijgen van de wijze waarop in heel Europa, nu en in de toekomst, tegen oplossingen voor vermogensplanning op basis van verzekeringen wordt aangekeken, en hoe deze worden gebruikt en overwogen.

De enquête, die in samenwerking met Accenture Luxembourg is uitgevoerd, werd tussen 15 september 2020 en 31 oktober 2020 uitgevoerd 'in het veld' en heeft een steekproef van 677 in 12 rechtsgebieden opgeleverd. Aangezien de respondenten de gelegenheid kregen om sommige vragen over te slaan, varieert het aantal antwoorden in de enquête.

De top 5 van geografische locaties waren Luxemburg (21%), Zwitserland (15,3%), Frankrijk (14,2%), Italië (13,8%) en Duitsland (9,4%). Deze geografische spreiding sluit aan bij Lombard International Assurance's netwerk van betrouwbare partners in Europa, waaronder private bankers, onafhankelijke vermogens- en financiële adviseurs, verzekeringsmakelaars, family officers, onafhankelijke vermogensbeheerders en fiscaal juristen die tegemoet komen aan de behoeften van vermogende klanten en families.

N.B. Bij de vragen waarbij de respondenten werd gevraagd de keuzes te rangschikken, werd een schaal voorgesteld, waarbij 1 het belangrijkst en 10 het minst belangrijk was.