Europese vermogensprofessionals voorspellen dat beleggingsverzekeringen steeds populairder zullen worden

Europese vermogensprofessionals voorspellen dat beleggingsverzekeringen steeds populairder zullen worden

Belangrijkste bevindingen

  

57%

 

van de 677 in Europa gevestigde vermogensprofessionals die werden bevraagd in de enquête, verklaarden dat Beleggingsverzekeringen een goede optie zijn en dat zij deze altijd (of indien mogelijk) aan hun cliënten zullen aanbevelen.

Successieplanning

Successieplanning is de belangrijkste reden waarom deze vermogensprofessionals overwegen om Beleggingsverzekeringen te gebruiken.

54%

 

van deze in Europa gevestigde vermogensprofessionals voorspelt dat de Beleggingsverzekeringsmarkt de komende vijf jaar zal groeien.

Derde plaats

België staat op de derde plaats in het klassement van Europese landen waar vermogensprofessionals aangeven dat ze het meest gebruik maken van Beleggingsverzekeringen, ook bekend als Tak 23 in België.

 

Bevindingen van het rapport

 

Meer dan de helft van de in Europa gevestigde vermogensprofessionals (54%) voorspelt dat de markt voor beleggingsverzekeringen de komende vijf jaar zal groeien, waarbij één op de vijf (21%) zegt dat de groei waarschijnlijk aanzienlijk zal zijn volgens het 2020 Wealth Assurance Report van Lombard International Assurance S.A., een vooraanstaande aanbieder van op verzekeringen gebaseerde oplossingen voor vermogens-, overdracht- en successieplanning voor vermogende particulieren, families en instellingen. Verzekeringsmakelaars zijn de meest optimistische categorie vermogensprofessionals: meer dan twee derde (70%) voorspelt een toename van het gebruik van beleggingsverzekeringen in de komende vijf jaar.

Dit unieke rapport, dat werd opgesteld in samenwerking met Accenture Luxemburg, biedt een diepgaande pan-Europese analyse van beleggingsverzekeringen, ook bekend als Vermogensverzekeringen. De bevindingen, die werden samengevat in 5 delen, schetsen een erg waardevol beeld van de beweegredenen, uitdagingen en vooral de kansen voor de Beleggingsverzekeringsector, die zich probeert aan te passen en te evolueren naar de veranderende demografische en economische omgeving en de steeds meer geavanceerde behoeften inzake vermogens- en successieplanning van vermogende particulieren en hun families.

In een onvoorspelbare wereldeconomie hebben steeds mobielere erg vermogende particulieren (HNWI's) behoefte aan vermogens- en beleggingsoplossingen die alomvattend en toch eenvoudig te implementeren zijn, die aan de voorschriften voldoen en hun strepen hebben verdiend, maar die ook erg flexibel, overdraagbaar en aanpasbaar zijn aan hun evoluerende levensstijl. Terzelfdertijd moeten zij hun belangen vrijwaren tegen zowel het zekere als het onbekende. Dit vertaalt zich in talrijke uitdagingen en kansen voor de unit-linked levensverzekeringssector.

Deze verwachte groei is sterk onderbouwd. Ongeveer 30% van de respondenten blijkt meer dan 50% cliënten te hebben die een unit-linked levensverzekering hebben of hadden; dat cijfer bedraagt 37% van alle respondenten in België, tot 70% van de respondenten in Frankrijk en 60% van de respondenten in Portugal. Bovendien verklaarde meer dan de helft (57%) van de vermogensprofessionals dat beleggingsverzekeringen een goede optie zijn en dat zij deze altijd (of wanneer mogelijk) aan hun cliënten zullen aanbevelen. Belangrijk is dat deze bevindingen gelijkaardig zijn voor alle vermogensprofessionals en regio's.

In Frankrijk, Italië en België verklaren de vermogensprofessionals bovendien dat ze het meest gebruik maken van beleggingsverzekeringen. Zo verklaart 86% van de in Frankrijk gevestigde vermogensprofessionals dat ze vaak tot zeer vaak hiervan gebruik maken. Dat cijfer bedraagt 79% voor degene die in Italië gevestigd zijn en 66% voor degene die in België gevestigd zijn.

Bij degenen die geen unit-linked levensverzekeringscontract gebruiken als instrument voor vermogensplanning, blijken de drie populairste alternatieven discretionair beheerde mandaten (26%), mandaten die "execution only" of adviserend worden beheerd (18%), en vastrentende producten of gegarandeerde producten (15%) te zijn. Professionals uit het Verenigd Koninkrijk plaatsen 'een trust' op de tweede plaats (hoewel een trust kan worden gecombineerd met Vermogensverzekeringsoplossingen), op de derde plaats voor professionals uit Zwitserland en op de vierde plaats voor professionals uit Italië.

Voor vermogensprofessionals die gebruik maken van beleggingsverzekeringen, is de doeltreffendheid ervan ter ondersteuning van de successieplanning de belangrijkste drijfveer. Dat wordt op de voet gevolgd door de voordelen van deze oplossing, waarmee de beleggingen van hun cliënten op lange termijn efficiënter kunnen worden beheerd. Ten derde is er het "op maat gemaakte" aspect van levensverzekeringen als structureringsinstrument. Meer dan de helft van de respondenten (53%) merkt ook op dat de activa in beleggingsverzekeringen (veel) langer belegd blijven in deze producten dan in de alternatieven.

 
 

Ontdek meer

 
 

Methodologie

 

24

 

Het aantal vragen waaruit de bevraging bestond

7

 

Het aantal talen waarin de bevraging werd vertaald

677

 

In Europa gevestigde deelnemers uit de vermogenssector

12

 

Behandelde rechtsgebieden

De enquête werd vertaald en verspreid in zeven verschillende talen en verstuurd aan actieve vermogensprofessionals in heel Europa. Ze bestond uit 24 vragen en was onderverdeeld in 3 delen. Doel van de enquête was anoniem standpunten en meningen te verzamelen, te analyseren en te detailleren om een overzicht te krijgen van de wijze waarop in heel Europa, nu en in de toekomst, tegen oplossingen voor vermogensplanning op basis van verzekeringen wordt aangekeken, en hoe deze worden gebruikt en overwogen.

De enquête, die in samenwerking met Accenture Luxembourg is uitgevoerd, werd tussen 15 september 2020 en 31 oktober 2020 uitgevoerd 'in het veld' en heeft een steekproef van 677 in 12 rechtsgebieden opgeleverd. Aangezien de respondenten de gelegenheid kregen om sommige vragen over te slaan, varieert het aantal antwoorden in de enquête.

De top 5 van geografische locaties waren Luxemburg (21%), Zwitserland (15,3%), Frankrijk (14,2%), Italië (13,8%) en Duitsland (9,4%). Deze geografische spreiding sluit aan bij Lombard International Assurance's netwerk van betrouwbare partners in Europa, waaronder private bankers, onafhankelijke vermogens- en financiële adviseurs, verzekeringsmakelaars, family officers, onafhankelijke vermogensbeheerders en fiscaal juristen die tegemoet komen aan de behoeften van vermogende klanten en families.

N.B. Bij de vragen waarbij de respondenten werd gevraagd de keuzes te rangschikken, werd een schaal voorgesteld, waarbij 1 het belangrijkst en 10 het minst belangrijk was.